duurzaam grasdag

Expertdag Duurzaam Gras

Datum: 9 augustus 2022
Laatst bijgewerkt: 11 augustus 2022
Door: Gert Vreemann
DSV Zaden Nederland nodigt cumelabedrijven die actief zijn met gras voor sportvelden, openbaar groen, GWW en zodenteelt uit voor de Expertdag Duurzaam Gras op dinsdag 6 september. Voor deze Expertdag is samen met Vredo, GWW Swaans Infra en Biocontrole een afwisselend programma samengesteld met sprekers die ingaan op de actuele kenniszaken en bijbehorende innovaties.
duurzaam gras dag Eurogras

Op deze Expertdag zal Vredo ingaan op innovaties bij het doorzaaien. Denk hierbij aan de nieuwe DZ5-series doorzaaiers, zoals de DZ5 Fluid Feeder. Met deze Fluid Feeder worden vloeistoffen, zoals nematoden (aaltjes) en vloeibare simulanten, door middel van het Vredo-dubbele-schijvensysteem in de wortelzone geïnjecteerd.

duurzaam grasdag

Onder het motto ‘Beton is oneindig circulair’ gaat Swaans Infra in op terreinverhardingen, waar klimaatadaptatie, groen en waterinfiltratie een belangrijke rol spelen. De productgroep SoliDrain van het bedrijf combineert leefbaarheid, functionaliteit en uitstraling in één systeemoplossing.

Biocontrole, een specialist in biologische bestrijding, gaat uitgebreid in op de verschillende aspecten van biologische bestrijding van plagen in kwekerijen, sportvelden, openbaar groen en particuliere tuinen. Denk aan het verzamelen op locatie van plaagdieren en na determinatie het bijbehorende advies, het organiseren van de werkzaamheden en de nacontrole. Ook is er aandacht voor natuurvriendelijke plantversterkers en meststoffen voor gras, planten en bomen.

Eurogras graszaad

DSV Zaden gaat in op bloeimengsels in de openbare ruimte. Er zijn verschillende redenen waarom wordt gekozen voor een bloeimengsel met verschillende bloemensoorten: natuurlijke plaagdierbestrijding, het inrichten van een specifiek leefgebied voor bepaalde insecten of het bevorderen van bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit. Zo wordt bijvoorbeeld met een zomerbloeimengsel een driedubbel effect bereikt: ondergronds is er meer organische activiteit en bovengronds profiteren de insecten en andere dieren.

DSV Zaden Eurograss levert specifieke grasmengsels van sport tot gazon en van dijken tot graszoden. Het bedrijf gaat in op de verschillende grasmengsels en kijkt vooruit naar de invloedsfactoren, zoals een veranderend klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit, op de verschillende keuzes. 

Programma en aanmelden