Roterende schoffels kunnen percelen met een hoge onkruiddruk goed aan, stropen niet en mengen de mest goed door de grond.

Evers: schoffel-bemester voor maïsland

Datum: 17 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 29 juli 2020
Door: Gert Vreemann
In één werkgang in de maïs een nagift mest uitrijden, inwerken en tegelijk schoffelen is de inzet van de nieuwe schoffel-bemester van Evers. De bemester brengt de mest links en rechts van de rij en de erachter geplaatste roterende schoffel mengt die door de grond en verwijdert onkruid.
De schoffelelementen zitten net achter de uitstroomopeningen en mengen de mest door de bovenste vijf tot tien centimeter.

De machine is ontstaan op vraag van Duitse loonwerkers die een nagift mest willen uitrijden via rijenbemesting aan beide zijden van de maïsrij. Evers speelt daarop in met deze combinatie, waarbij de fabrikant gebruik heeft gemaakt van roterende schoffels. Deze roterende schoffels kunnen percelen met een hoge onkruiddruk goed aan, stropen niet en mengen de mest goed door de grond.

De machine is leverbaar in een acht- en een twaalfrijige uitvoering, op wens op 150 of 225 centimeter spoor.

De schoffelelementen zitten net achter de uitstroomopeningen en mengen de mest door de bovenste vijf tot tien centimeter, waarbij ze de mest dus vooral ook dichter naar de plantrij inmengen. Ook al komt de vraag initieel uit Duitsland, voor de Nederlandse markt biedt deze machine eveneens een oplossing om een nagift mest tijdens het schoffelen te geven. De machine is leverbaar in een acht- en een twaalfrijige uitvoering, op wens op 150 of 225 centimeter spoor. Een zaaimachine voor onderzaai kan worden opgebouwd.