Amazone triple shoot zaaicombinatie

Amazone Cirrus-CC met Triple-Shoot

Datum: 16 september 2020
Laatst bijgewerkt: 16 september 2020
Door: Gert Vreemann
Voor het gelijktijdig toedienen van meerdere soorten zaad, meststoffen en onder te zaaien gewassen levert Amazone de universele zaaicombinatie Cirrus-CC nu met Triple-Shoot. De zaaimachine is hiervoor uitgerust met een twee-kamer-druktank en een tweede transportleiding met de extra enkelvoudige FerTeC-schijfkouters voor meststoffen.

Amazone triple shoot zaaisysteem

Met de nieuwe universele opbouwzaaimachine GreenDrill 501 met Triple-Shoot kunnen tot drie verschillende producten gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar worden uitgebracht. Zo wordt bijvoorbeeld het hoofdgewas koolzaad ondiep gezaaid met de dubbele TwinTeC +-schijfkouters, veldbonen die als stikstofbindmiddel dienen, worden door de enkelvoudige FerTeC-schijfkouters dieper gezaaid en ten slotte kan een derde gewas worden gezaaid met de ketsplaten van de GreenDrill. Ook kunnen twee zaden met kunstmest worden toegediend: een kleine hoeveelheid kunstmest wordt direct via het zaaikouter in het Single-Shoot-proces op het graan gelegd. Met de FerTeDC-mestkouters kan via Double-Shoot dieper tussen de zaairijen kunstmest worden toegediend.

zaairesultaat Amazone Triple shoot zaaimachine

Voor het kalibreren van de doseerapparaten in de twee-kamertanks is er de optionele TwinTerminal 3.0 op de machine of via de mySeeder-app. De toedieningshoeveelheden en toerentallen worden weergegeven op de Amazone Isobus-terminal AmaTron 4, waarop de hoeveelheid eenvoudig te wijzigen is. Bij het gebruik van applicatiekaarten kunnen met de MultiBin-functie alle drie tanks afzonderlijk worden aangestuurd en kunnen de zaaihoeveelheden van de desbetreffende gewassen en meststoffen onafhankelijk van elkaar worden gevarieerd. Op de kopakker vindt de automatische GPS Switch-schakeling plaats met een tijdvertraging voor de zaai- en bemestingsdelen.