geld, stapel, euro, rente

Stijgende rente heeft gevolgen voor de waarde van je bedrijf

Datum: 6 juni 2023
Laatst bijgewerkt: 14 juni 2023
Door: Dieuwer Heins
De rente in Nederland is flink opgelopen. Lag de rente voor investeringen tot € 250.000 voorheen nog op 2,2 procent, inmiddels is deze gestegen naar meer dan 5 procent. Ook voor cumelabedrijven heeft dit gevolgen. De financieringslasten stijgen en een hogere rente leidt tot een lagere waarde van je bedrijf. We leggen het uit.

In de Cumelasector is het gebruikelijk dat de waarde mede wordt bepaald aan de hand van de getaxeerde waarde van onroerende zaken en machines. Een andere methode, die ook door de Belastingdienst wordt gehanteerd, is de Discounted Cash Flow methode (DCF-methode). Hierbij wordt de waarde bepaald aan de hand van de in de toekomst te verwachten kastromen.

Rendementseis componenten

Onder meer bij de Discounted Cash Flow methode vindt de berekening plaats aan de hand van een vastgestelde rendementseis. Deze rendementseis bestaat uit meerdere componenten waaronder de risicovrijrente en een risico-opslag.

Risicovrije rente

Tot voor kort rekende Cumela Advies met een risicovrije rente van 0,1 procent, maar die is  nu gestegen naar 2,7 procent. Ook al blijven de prestaties van een bedrijf gelijk, de hogere rente heeft effect op de waarde. Immers, het geïnvesteerde kapitaal moet een hoger rendement opleveren.

Voorbeeld: het rendement op het eigen vermogen in 2022 bij de eerste 75 deelnemers aan Cumela Kompas bedroeg 11,1 procent. Dit betekent dat een resultaat van € 100.000 bij een rendementseis van 11,1 procent een waarde heeft van ruim 9 ton. Bij een rendementseis die 2,6 procent hoger ligt en 13,7% is, is de waarde 7,3 ton. In dit sterk vereenvoudigde voorbeeld is geen rekening gehouden met andere belangrijke waarde bepalende factoren zoals de organisatie, onroerende zaken en aanwezige machines. Voor een goede waardebepaling is dat uiteraard wel nodig.

Hogere kosten voor financiering

Bij een overnametraject heeft een stijgende rente ook als gevolg dat de overnamekandidaat te maken krijgt met hogere rentelasten. Daardoor kan hij mogelijk minder geld lenen. In dit geval drukt de hogere rente uiteindelijk de prijs die door onderhandeling tot stand komt.

Uitvoeren waardebepaling door Cumela Advies

Wil je meer weten over bedrijfsoverdracht of waardebepaling of wil je weten wat de waarde is van jouw onderneming? Neem hiervoor contact op met de Ondernemerslijn op (033) 247 49 99 of stuur een e-mail naar [email protected].

Download meer informatie over waardebepaling