Reintjes met Slootsmid bemester

Slootsmid Mesttechniek Kennisdagen

Datum: 14 september 2023
Laatst bijgewerkt: 14 september 2023
Door: Gert Vreemann
Van donderdag 21 september tot en met zaterdag 23 september organiseert fabrikant Slootsmid de Slootsmid Mesttechniek Kennisdagen. Naast het presenteren van de eigen producten op mestgebied is er onder meer een loonwerkers-infoavond, waarop dieper wordt ingegaan op onder andere de precisiebemesters SGWM en SGWM-PB en het project Bemest op z’n Best, waarvoor ook Slootsmid een innovatie heeft ingediend.
Reintjes met Slootsmid bemester

Zaterdag 23 september houdt fabrikant Slootsmid op de hoofdvestiging in Borculo de bekende open dag. Omdat er op mestgebied van alles gebeurt organiseert de fabrikant voorafgaand aan de open dag een aantal kennissessies voor klanten. Voor de Nederlandse loonwerkers is er op donderdag 21 september vanaf 19.00 uur de loonwerkers-infoavond met onder meer Vantage Agrometius, Slootsmid Mesttechniek en cumelabedrijf Gebr. Reintjes.

Vanuit Slootsmid zal aandacht worden besteed aan de nieuwe SGWM- en SGWM-PB-precisiebemesters. Zoals bekend is de SGWM ontwikkeld voor het aanwenden van natuurlijke kunstmestvervangers, zoals mineralenconcentraat, ammoniumsulfaat en spuiwater. Deze machine is geschikt om giften van 150 tot 8.000 liter per hectare uit te rijden. De SGWM-PB-precisiebemester met de Slootsmid Exact-miniverdelers is geschikt voor het uitrijden van lage giften drijfmest van vier tot dertig kuub per hectare. Gebr. Reintjes heeft al ruime ervaring met deze techniek en zal zijn ervaringen delen. 

slootsmid precisiebemesting

Verder zal worden ingegaan op het project Bemest op z’n Best. Vertegenwoordigers van dat project praten je bij. Op diverse demonstraties sprak de organisatie haar zorgen uit over de kwaliteit van bemesten. De projectgroep geeft aan dat veel loonwerkers niet de juiste apparatuur en de juiste afstellingen gebruiken. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen, zoals het aanzuren van mest en plasmabehandelingen. Slootsmid zelf toonde als oplossing al het afdekken van de sleuven met vloeistof. De fabrikant heeft zelf proeven gedaan met diverse vloeistoffen en gaf dit voorjaar aan tot veertig procent ammoniakemissiereductie te hebben gescoord ten opzichte van het normaal met de zodenbemester uitrijden. Het zijn allemaal zaken die op zo’n avond kunnen worden besproken.

Vrijdagmiddag is er de kennissessie ‘Meer uit mest en bodem’. Hieraan nemen deel Bemest op z’n Best, JOZ, Lely, Slootsmid Mesttechniek en ForFarmers. Ten slotte is er zaterdag het algemene open huis van Slootsmid.