Sectorinitiatief: Sturen op CO2

Datum: 13 september 2019
Laatst bijgewerkt: 20 juni 2023
Door: Lajos Bax
Sinds 2014 organiseren wij een sectorinitiatief voor onze leden, zodat zij hun reductiedoelstellingen realiseren en voldoen aan de eisen van het SKAO. Het doel van het initiatief is dat leden individueel door deze gezamenlijke aanpak 4 procent emissie gaan reduceren ten opzichte van het basisjaar 2014. Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met certificeren voor de CO2 prestatieladder kunnen deelnemer worden aan dit sectorinitiatief “Sturen op CO2”.

Cumelabedrijven worden zich steeds meer bewust van de noodzaak tot energiebesparing. Enerzijds door vragen uit de markt, anderzijds door de noodzaak van rendementsverbetering op het aangenomen werk. Mede daardoor zijn een groeiend aantal cumelabedrijven in het bezit van, of werken zij aan, het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3 of hoger.

Sectorinitiatief

Dit sectorinitiatief heeft tot doel cumelaleden te ondersteunen om de eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Door actief deel te nemen aan dit meerjarig sectorinitiatief krijgen deelnemers een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren. Hiernaast voldoet het initiatief aan de richtlijnen van het SKAO. Het initiatief heeft een permanent karakter. In de bijlage zijn de eisen welke er gesteld worden aan de actieve deelname aan een sectorinitiatief toegevoegd.

Inhoud deelname sectorinitiatief “Sturen op CO2”
  • Minimaal twee maal per jaar actieve deelname aan een interactieve workshop met aansluitend een gezamenlijk buffet (15.00-19.00 uur). Tijdens iedere bijeenkomst wordt er een bijdrage geleverd door een externe deskundige m.b.t. CO2 prestatiemanagement.
  • Uitwisseling tussen de aangesloten leden van de werkgroep over de individuele stand van zaken, de doelstellingen, de communicatie en de voortgang.
  • Studiemateriaal en benodigde documenten die de norm eist om op de vier invalshoeken aan de norm te voldoen worden in een format aangeleverd.
  • Elk kwartaal ontvangen leden een exclusieve nieuwsbrief met de laatste stand van zaken, nieuwe initiatieven, achtergrondartikelen, enzovoort.
  • Toegang tot een gesloten Linkedin community voor online uitwisseling van diverse onderwerpen met alle deelnemers.
  • Toegang tot wekelijks gratis telefonisch spreekuur.
  • Deelname aan dit traject is per kalenderjaar. Dit betekent dat de deelname ook per kalenderjaar wordt gefactureerd.

Meer informatie?

Wil je meer informatie, of wil je jouw bedrijf aanmelden voor deelname?