zonnepaneel 2020

Ruim 50% cumelabedrijven profiteert van certificaat CO2-Prestatieladder

Datum: 12 april 2023
Laatst bijgewerkt: 12 april 2023
Door: Dieuwer Heins
Uit het onderzoek onder de cumelabedrijven die deelnemen aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ blijkt dat ruim de helft voordeel behaalt bij een aanbesteding door de certificering voor de CO2-Prestatieladder. Dit kwam dit voorjaar naar voren tijdens de workshopserie van dit sectorinitiatief waaraan ruim 200 bedrijven zijn aangesloten.

Uit de enquête die is gehouden tijdens de workshops van het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ gaf ruim 50% van de leden aan voordeel te hebben behaald door hun certificaat CO2-Prestatieladder en hun werkwijze. Het aantal maatregelen dat de aangesloten bedrijven daarvoor door de jaren heen heeft genomen of gaat nemen, is fors.

Voorbeelden van de genomen ofwel te nemen maatregelen zijn een training 'Het nieuwe draaien', een start/stop systeem, elektrische auto’s en bussen en elektrisch handgereedschap, schonere brandstoffen, elektrificatie, gebruik van zonnepanelen, het begrenzen van trekkers op 40 kilometer, de juiste bandenspanning, regelmatig toolbox houden, de nieuwste machines inzetten, het verbruik per machine en mens inzichtelijk maken, actie nemen tegen lang stationair draaien, een bouwstroom aansluiting, een elektrische maaiboot, niet warmdraaien, rustig beginnen en groene aggregaten.

Ruim 200 gecertificeerde cumelabedrijven

Sinds 2014 organiseert Cumela het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2' met informatieve bijeenkomsten en interactieve workshops. Bedrijven in de groen-, grond- en infrasector die gecertificeerd of bijna gecertificeerd zijn voor de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) kunnen deelnemen aan de workshops van het sectorinitiatief. Dat zijn er inmiddels ruim 200, waarvan maar liefst zo’n 75% deelneemt aan de workshops. Relatief gezien is de GGI-sector de grootste branche van alle gecertificeerde bedrijven bij de SKAO.

Inspirerende workshops

Door deelname aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ en de bijbehorende workshops zijn bedrijven beter in staat hun CO2-emissie te reduceren en kunnen ze hun certificaat op een eenvoudige manier verlengen.

Tijdens de zes regionale workshops van het sectorinitiatief die in april zijn gehouden werd de inhoud van de aanstaande CO2-Prestatieladder 4.0 besproken, kwamen de actuele emissienormen per energiedrager aan bod, de actieve rol van gemeenten bij het sturen op CO2 en een nieuw digitaal registratiesysteem.

Naast de technische toepassingen is een belangrijk onderdeel van de workshops het bespreken van praktische uitdagingen waarmee de aangesloten bedrijven te maken hebben. Daarnaast zijn er in de regionale bijeenkomsten ook groepsopdrachten, omdat de aangesloten bedrijven initiatief moeten nemen en houden wat betreft het sturen op CO2.

Meer informatie:
Begeleiding door Cumela Advies

Wil je deelnemen aan het sectorinitiatief ‘Sturen op CO2’ of wil je begeleiding bij de certificering voor de CO2-Prestatieladder? Neem dan contact op met Cumela Advies, tel: 033 247 49 40 of [email protected]

Elk jaar helpt Cumela Advies een groot aantal bedrijven met de certificering voor onder meer ISO 9001, ISO 14001, VCA*/**, Groenkeur, BRL 9335, BRL 7000, CO2-Prestatieladder, Safety Culture Ladder, GMP en VKL.