graafmachine

PFAS zorgt voor stuwmeer aan moeilijk toepasbare grond

Datum: 2 oktober 2019
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2020
Door: Ilse Klaarenbeek
Waar kan grond met een verontreiniging van PFAS worden toegepast? Dat is het grootste knelpunt waar ondernemers in de cumelasector momenteel tegenaan lopen, vooral omdat er totaal geen inzicht is in de achtergrondwaarden. Er is een stuwmeer aan moeilijk toepasbare grond aan het ontstaan. Lees hieronder het artikel dat komende vrijdag verschijnt in Grondig 8. In het blad lees je de antwoorden op de meest gestelde vragen aan de Cumela Ondernemerslijn.

Laboratoria hebben inmiddels bekendgemaakt dat ze de wachttijd voor analyse van bodemmonsters flink gaan verkorten. De levertermijn is momenteel tien werkdagen, maar zal medio oktober ingekort worden naar vijf tot zeven dagen. Er wordt ook steeds meer bekend over de mogelijke vervuiling van de grond, doordat er meer analyses gedaan worden. Het lastige blijft dat er geen algemene communicatie over is, maar dat het via ondernemers naar buiten komt.

Meeste onder de norm
Zowel Eurofins als Synlab wil geen inzicht geven in de resultaten van het onderzoek. Bedrijven waar medewerkers van Cumela Nederland contact mee hebben, geven aan dat veel monsters boven de detectielimiet van 0,1 microgram per kilogram droge stof uitkomen. “De meeste monsters blijven onder de norm van 3,7,3,3 microgram per kilogram droge stof”, aldus een bron bij de laboratoria. Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bodem bij Cumela, kan specifiekere informatie geven. “85 procent van de grondmonsters bij onze leden komt uit boven de detectiegrens van 0,1 microgram per kilogram droge stof. Dit valt op te maken uit de analyseresultaten die bij Cumela binnenkwamen.”
In de praktijk levert dat veel problemen op. “Veel monsters blijken een vervuiling tussen de 0,1 en 3 microgram PFOS, 7 microgram PFOA, 3 microgram GenX en 3 microgram voor de overige PFAS per kilogram droge stof te bevatten. Afgekort 3, 7, 3, 3”, zegt Gerben Zijlstra. “Dat houdt in dat je grond niet zomaar kunt toepassen voor de functieklasse landbouw/natuur. De achtergrondwaarden in het toe te passen gebied moeten dan eerst worden bepaald. Zijn deze achtergrondwaarden hoger dan de waarden in die van de toe te passen grond, dan mag je die na overleg met het bevoegd gezag nog wel toepassen. Probleem is dat veel van deze instanties ook nog nauwelijks van de problematiek op de hoogte zijn en daar geen uitspraak over willen doen.”
Het levert praktische belemmeringen op. “Het probleem is dat bodemkwaliteitskaarten geen melding maken van PFAS. Daarom pleiten we ervoor dat de bodemkwaliteitskaarten zo snel mogelijk worden bijgewerkt”, aldus Zijlstra. Het is ook iets wat Cumela gaat aankaarten bij Stientje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Waar is plaats voor moeilijk toepasbare grond?
Een ander praktisch probleem waar ondernemers in het veld tegenaan lopen, is dat het merendeel van de onderzochte grond uitkomt in de groep boven de detectiegrens, maar onder de norm. Het houdt in dat de grond beperkt mag worden toegepast en dat daardoor een stuwmeer aan moeilijk toepasbare grond ontstaat. Zijlstra vraagt zich hardop af wat dit gaat betekenen voor de sector.
De krappe normen, het ontbreken van een methode om de grond te reinigen en het ontbreken van bodemkwaliteitskaarten waarop PFAS vermeld staat, resulteren samen in een lastig werkbare en soms onwerkbare situatie voor de cumelasector.