baggeren kieper

Wijzigingen in het tijdelijk handelingskader PFAS

Datum: 4 december 2019
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2020
Door: Gerben Zijlstra
We sommen graag de grootste wijzigingen voor je op die naar voren komen uit de aanpassingen aan het ‘Tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie’. Deze wijzigingen maakte Stientje van Veldhoven, minister van Milieu en Wonen, 29 november bekend.

Op 29 november heeft minister Van Veldhoven aanpassingen aan het Tijdelijk handelingskader voor PFAS-houdende grond en baggerspecie bekendgemaakt. Daarin is een landelijke achtergrondwaarde opgenomen die meer ruimte geeft dan de bepalingsgrens van 0,1 ug/kg ds voor grond. Deze ruimere norm is per direct ingegaan.

De grootste wijzigingen:

  1. Voor het toepassen van grond op landbodem boven grondwaterniveau (voor de functieklasse of bodemkwaliteitsklasse landbouw/natuur) is de norm verruimd van 0,1 naar 0,9 ug/kg voor PFOS en 0,8 ug/ds voor overige PFAS. Dat betekent dat je vrijgekomen grond tot en met deze waarden vrij mag toepassen op landbodems, ook als lokale overheden tot nu toe lagere tijdelijke normen hadden vastgesteld. Wanneer lokale overheden hogere normen hanteren, blijven die uiteraard gelden.
  2. Wanneer in de functieklasse landbouw/natuur lokaal een hogere achtergrondwaarde is vastgesteld, mag je grond tot deze achtergrondwaarde toepassen tot een maximum van 3,7,3,3 ug/kg.
  3. Voor de functieklassen wonen en industrie blijven de 3,7,3,3 ug/kg normen gelden.
  4. Voor toepassing van grond onder grondwaterniveau (kelders, rioleringen, etc.) geldt een maximumnorm van 0,9 ug/kg PFOS en 0,8 ug/kg overige PFAS. Partijen die door zetting onder grondwaterniveau zakken, mag je beschouwen als bovengronds toegepast.
  5. Voor grond onder oppervlaktewater of in grondwaterbeschermingsgebieden blijft de norm voorlopig 0,1 ug/kg.
  6. Kleine partijen grond uit onverdachte locaties mag je zonder te analyseren op PFAS afvoeren naar een grondbank. Het transport vindt dan plaats op afvalstroomnummer van de grondbank. De grondbank mag deze partijen opbulken tot 100 ton en dan (indicatief) keuren.
  7. Dit alles betekent dat we nog steeds in bijna alle gevallen zullen moeten analyseren op PFAS. Alleen is er meer ruimte om grond af te zetten zonder altijd de achtergrondwaarden van de toepaslocatie te moeten meten.
  8. Voor baggerspecie verandert er niet zoveel. Wel is het voor een aantal diepe plassen, die een open verbinding hebben met een rijkswater, mogelijk om baggerspecie met 3,7 ug/kg PFOS en 0,8 overige PFAS te ontvangen. Het ministerie heeft een overzicht gepubliceerd van deze diepe plassen.

Voor de overige wijzigingen verwijzen we je naar het tijdelijk handelingskader en de begeleidende brief.

Meer informatie
Wil je meer weten over dit onderwerp neem dan gerust contact op met de Cumela Ondernemerslijn via tel: 033 - 247 49 99 of per e-mail [email protected].