bouwplaats

Welke gegevens van jouw werknemer met een hoofdaannemer delen?

Datum: 25 maart 2019
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2020
Door: Geralde van de Bunt
Welke gegevens moet een onderaannemer verstrekken aan de opdrachtgever/hoofdaannemer? Op die vraag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens nu een antwoord gegeven. De vragen en antwoorden van de privacywaakhond vind je hier.

Misschien komt het je bekend voor: als je de gegevens over je werknemers niet aan jouw opdrachtgever/hoofdaannemer verstrekt, wordt jouw factuur niet betaald. In het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid vraagt jouw opdrachtgever/hoofdaannemer allerlei gegevens over jouw werknemer, terwijl je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet zomaar alles mag delen over jouw werknemers.

De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op de AVG, heeft hieromtrent duidelijkheid verschaft op haar website. Hieruit blijkt dat het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever/hoofdaannemer is om de gegevens te verzamelen. Als onderaannemer ben je slechts verplicht om het Burgerservicenummer te verstrekken. Volledigheidshalve zijn de vragen & antwoorden van de privacywaakhond bijgevoegd.