waterschap, scheldestromen

Waterschap steun voor GWW-werk

Datum: 18 september 2020
Laatst bijgewerkt: 18 september 2020
Door: Herma van den Pol
Ondanks de coronamaatregelen slagen de waterschappen er goed in projecten in de benen te houden en dat is ook goed nieuws voor de Grond-, Weg- en Waterbouwsector (GWW). Een sector waar ze zich erg bij betrokken voelen.

De Unie van Waterschappen  onderzocht hoe het gaat met de GWW-projecten en welke invloed de coronamaatregelen hierop hebben. Het antwoord daarop: "Die invloed is nihil". Alleen dit is al goed nieuws maar de Unie kwam ook te weten dat diverse waterschappen actief projecten naar voren aan het halen zijn.

Voor de cumelasector zijn waterschappen hele belangrijke opdrachtgevers. Dat ze zich daar zelf ook van bewust zijn en begaan zijn met de sector is positief. Eerder kreeg de sector al klappen als gevolg van de PFAS-crisis, waar de gevolgen van de stikstofmaatregelen nog hun tol kunnen gaan eisen.  De coronacrisis lijkt deze problemen ook nog eens te vergroten. "Ze voelen zich mede verantwoordelijk voor de continuïteit van de GWW-sector."

Vrijwel alle projecten gaan door
“Een half jaar verder blijkt dat het goed gelukt is om het werk te continueren”, zegt Toine Poppelaars, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen. “Vrijwel alle projecten gaan door. Op enkele plaatsen is er wel wat vertraging ontstaan door vertraagde levering van producten. Bij een aantal waterschappen is de wens geuit om projecten naar voren te halen en zijn opdrachten versneld op de markt gebracht.”

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft bijvoorbeeld projecten voor de verbetering van regionale keringen naar voren gehaald. Bij waterschap Scheldestromen zijn twee projecten versneld op de markt gebracht toen bleek dat een ander project niet door kon gaan. Bij het hoogheemraadschap van Rijnland zijn ook diverse versnellingsacties genomen, onder andere de renovatie van 11 rioolgemalen. "Dit zijn maar een paar voorbeelden van maatregelen die een positieve invloed hebben op de continuïteit in de GWW-sector." Ook hebben de waterschappen aangegeven per jaar 1,7 miljard euro te gaan investeren. "Ongeveer 200 miljoen euro per jaar meer dan in de periode 2019-2022."

Geluiden uit de sector ondersteunen wat hier gezegd wordt. Ga je vandaag naar een cumelaondernemer toe met een nieuwe opdracht dan is de kans groot dat er nu even geen ruimte is. Mede dankzij dit soort initiatieven kan de sector de werkgelegenheid ondersteunen en op die manier de Nederlandse economie verder helpen.