Verticuleren

Vind inspiratie voor chemievrije sportgrasvelden

Datum: 29 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 3 maart 2020
Door: Gerben Zijlstra
Onze beleidsmedewerker bodem, Gerben Zijlstra, gaf in zijn rol als dagvoorzitter, dinsdag 21 januari, de aftrap voor twaalf regiobijeenkomsten over het chemievrij beheren van sportvelden. Tijdens de bijeenkomsten is onder meer ruimte voor een levendige gedachtewisseling over deze vorm van beheer.

Al veel terreinbeheerders, gemeentes, aannemers en beleidsmakers grijpen de kans om een van de twaalf regiobijeenkomsten over chemievrij beheer van sportgrasvelden bij te wonen. In totaal zijn er al meer dan driehonderd aanmeldingen, maar schroom niet om je alsnog aan te melden als je hiermee te maken hebt en je je nog niet aangemeld hebt. Op de eerste bijeenkomst bij de Vereniging SVN’69 te Nijeveen werd in elk geval van start gegaan met een gevarieerde groep bestaande uit 25 (vrijwillige) terreinbeheerders, gemeentes, aannemers, beleidsmakers, adviseurs en experts.

Green Deal Sportvelden, hoe zit het?
Na de aftrap door onze beleidsmedewerker bodem nam Lukas Florijn (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) het woord. Hij verzorgde een toelichting over de oorsprong van de Green Deal Sportvelden, de nieuwe wetgeving met enkele uitzonderingen tot en met 2022 en de gevolgen voor het beheer van sportgrasvelden. Ook gaf hij aan hoe de handhaving georganiseerd is. Daarna presenteerde Ernst Bos zijn Handreiking Pesticidenvrij beheer van preventie en bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen. Hij ging uitgebreid in op de mogelijkheden van preventie en chemievrije bestrijding van onkruiden, schimmels en insecten.
Na een korte pauze vertelde Johan Jutten van Gemeente Meppel hoe Meppel als chemievrije gemeente in de praktijk omgaat met pesticidenvrij beheer van sportgrasvelden. Jutten: “Wij besteden aandacht aan de bodem, dit is de eerste voorwaarde voor goed grasbeheer”. Hij liet met een monster zien hoe diep het gras wortelde. Zijn presentatie zorgde voor een levendige gedachtewisseling over de toepassing van chemievrij beheer in de praktijk; welke aanpak werkt goed bij Meppel? En zou deze aanpak op andere terreinen even succesvol zijn?
De bijeenkomst is afgesloten met een plenaire discussie waarin allerlei onderwerpen aan bod kwamen; zoals het belang van een gesloten grasmat, de invloed van betreding door de sporters en het beheer van het totale terrein, inclusief bestrating.

Er zijn nog plekken beschikbaar
Wil jij ook tips of adviezen krijgen, geïnspireerd raken of heb je vragen hoe je chemievrij beheer kunt toepassen op sportgrasvelden? Of wil je in het bezit komen van de handreiking? Kom dan naar één van de volgende bijeenkomsten! In elke provincie is een bijeenkomst waaraan je kosteloos kunt deelnemen. Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.

Bron: Onkruid vergaat