Bemester

Uitstoot ammoniak bij mest op gras flink verlaagd

Datum: 31 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 20 maart 2020
Door: Herma van den Pol
Het uitrijden van mest levert een veel lagere uitstoot van ammoniak op dan eerder gedacht werd. Dit blijkt uit nieuwe emissieberekeningen gedaan door onderzoekers van Wageningen UR. Dezelfde onderzoekers keken meteen ook kritisch naar het verdunnen van mest. Dat bleek onnodig te zijn want verdunnen van mest levert echt een ammoniakreductie op van 40 procent.

In februari prijkte het onderzoek van de Wageningse onderzoekers Paul Goedhart, Julio Mosquera en Jan Huijsmans in het tijdschrift Soil Use and Management. Het belangrijkste wat uit hun onderzoek naar voren komt is dat er geen twijfel bestaat over de effectiviteit van emissiearme mesttoediening. Dat de uitstoot van ammoniak bij het toedienen van mest op grasland toch naar beneden toe bijgesteld is, is echter wel het gevolg van een kritisch blik op de bestaande curve. 

Kritiek neemt toe
In de afgelopen vijf jaar werd er steeds kritischer gekeken naar de ammoniakemissieberekeningen. Dit resulteerde ook in twijfels over de effectiviteit van emissiearme mesttoediening. "De argumenten van Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers konden we in 2017 al weerleggen." Ondanks deze conclusies besloot Goedhart nog eens naar de curve te kijken die de ammoniakconcentratie op verschillende hoogtes beschrijft en dat resulteerde in de nieuwe bijstelling. "De metingen pasten niet bij de bestaande curve. Daarom heb ik een alternatieven curve bedacht." Ook kwam hij met het voorstel om rekening te houden met het feit dat hoge concentratiemetingen variabeler zijn dan lage metingen.

Het resulteerde erin dat in totaal 160 proeven van WUR opnieuw werden geanalyseerd. Daaruit kwam naar voren dat de ammoniakemissie in het veld 10 procent lager uitvalt dan eerder gedacht werd. "Als je mest met een zodenbemester op het land brengt is de emissiefactor niet 19 procent, maar 17 procent. Bovengronds mest uitrijden leidt niet tot een emissiefactor van 70 procent, maar van 63 procent."Wel zegt Goedhart erbij dat de cijfers alleen kloppen wanneer de regels gevolgd worden en er sprake is van emissiearm bemesten."

Verdunnen werkt
Huijsmans heeft nog meer goed nieuws. Zo geeft hij aan kritisch te zijn geweest over het effect van het verdunnen van mest. Het onderzoek van de afgelopen jaren heeft echter aangetoond dat wanneer de mest kort voor het uitrijden met een sleepvoetbemester vermengd wordt met water de emissies dalen. "Twee delen mest mengen met een deel water levert al een reductie van de ammoniakemissie op van 40 procent."  

Bekijk hier de Engelse publicatie over het onderzoek van Goedhart, Huijsmansen Mosquera.