Belasting

Uitgestelde belastingrekening nog niet betalen

Datum: 14 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 14 juli 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Heb je van de Belastingdienst uitstel van betaling gekregen, dan hoef je deze belastingschulden nog niet meteen in één keer te betalen. Je mag wachten tot de regelingen voor maatwerk per sector klaar zijn.

Het bijzonder uitstel van belastingbetaling is één van de maatregelen in het noodpakket van de overheid om ondernemers door de coronacrisis te slepen. Ondernemers kunnen drie maanden uitstel krijgen voor het betalen van de rekening van onder meer inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en BTW. Al ruim 185.000 ondernemers hebben contact met de Belastingdienst opgenomen om dit uitstel te regelen. Het soepele regime geldt in elk geval nog tot 1 oktober.

Plan van aanpak voor terugbetaling belastingschuld
Voor de eerste uitstelvragers is de periode van drie maanden inmiddels al om. Zij hebben een brief van de Belastingdienst gekregen met daarin de mededeling dat het uitstel nog verlengd kan worden. De fiscus meldt nu dat een passage in die brief ‘wat onhandig geformuleerd’ is. Daardoor zou de belastingplichtige kunnen denken dat hij de rekening nu alsnog in één keer moet voldoen. Dat is niet zo. Het kabinet werkt namelijk aan een plan van aanpak voor het betalen van die schulden. Daarbij kijkt het kabinet samen met brancheverenigingen naar gespreide betaling en maatwerk per sector.

Deze plannen worden deze zomer verder uitgewerkt. Als er meer duidelijkheid is, zal de Belastingdienst ondernemers opnieuw informeren. Tot die tijd hoef je je schulden nog niet te betalen. Overigens hoef je een opgelegde verzuimboete niet te betalen als je uitstel van betaling hebben gekregen.

Uitstel van betaling aanvragen via online formulier
Ondernemers die een (naheffings)aanslag hebben ontvangen kunnen drie maanden uitstel aanvragen. Dat kan schriftelijk of via een online formulier, door in te loggen met DigiD. Ook het verlengen van het uitstel kan via dit formulier. Bij verlenging moet je wel verklaren dat je er alles aan doet om de financiële positie van je onderneming op peil te houden. Dat betekent bijvoorbeeld geen dividend uitkeren of bonussen betalen aan het bestuur. Bij belastingschulden van meer dan € 20.000 moet bovendien een verklaring zitten van een externe deskundige, zoals een accountant, dat er betalingsproblemen zijn.

Klik hier voor het bericht van de Belastingdienst