zand graven

Tijdelijk handelingskader PFAS sneller aanpassen

Datum: 24 april 2020
Laatst bijgewerkt: 24 april 2020
Door: Gerben Zijlstra
"Nog voor de zomer moet er een oplossing komen voor het toepassen van grond in oppervlaktewater en diepe plassen", zegt Gerben Zijlstra, beleidsmedewerkers bodem bij Cumela. Daarmee sluit hij zich aan bij de oproep van Bouwend Nederland.

In juni komt het RIVM met een advies over het toepassen van grond met PFAS in diepe plassen. Daarna zijn er nog twee maanden nodig om een eventuele actualisatie van het tijdelijk handelingskader door te voeren, zo blijkt uit het tijdpad wat Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 15 april presenteerde. "Dat duurt te lang", zegt Zijlstra. "Het grote grondverzet was geholpen met de aanpassing van 1 december, maar juist voor onze sector is het heel belangrijk dat er weer grond in diepe plassen toegepast mag worden.

Maak de weg vrij
Hij vraagt zich ook af waarom er twee maanden nodig zijn voor een eventuele actualisatie. "In het najaar van 2019 zagen we ook dat een aanpassing van het tijdelijk handelingskader snel geregeld kon worden." Zijlstra benadrukt dat nu in deze tijd het belangrijk is dat ondernemers die aan het werk kunnen ook de mogelijkheid krijgen om aan het werk te gaan. "Maak de weg vrij voor onze sector om zo snel mogelijk deze werkzaamheden weer op te pakken door het toepassen van grond in diepe plassen weer in lijn met de onderzoeksresultaten van het RIVM toe te staan."

De verwachting is dat er pas in april 2021 een definitief handelingskader staat waarmee de sector aan de slag kan gaan. Ook dat had Zijlstra graag anders gezien. "Uiteraard is het belangrijk dat bij het opstellen van een dergelijk kader zorgvuldig gewerkt wordt, maar eerder gaf de minister aan nog dit jaar met een definitief handelingskader te komen. Ik ben teleurgesteld dat dit traject zolang gaat duren." Samen met onder meer Bouwend Nederland is hij er voorstander dat er naast een stakeholderoverleg ook een op de praktische uitvoering gericht Uitvoeringsoverleg ingesteld wordt, waaraan partijen werkzaam in het grondverzet gaan deelnemen.

Kamerbrief PFAS