Elektrische graafmachine

Subsidie mobiele machines

Datum: 13 mei 2019
Laatst bijgewerkt: 11 maart 2020
Door: André de Swart
Te weinig geluidswinst ten opzichte van de al geldende Europese normen heeft gezorgd voor een versobering van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Daarvoor in de plaats komen mogelijkheden met elektrische en hybride machines.

In de afgelopen jaren gaf de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) de positieve lijsten uit. Op deze lijsten stonden diverse mobiele machines die voldeden aan de geluidseisen (E 3412). Vele cumelaondernemers hebben van de regeling gebruikgemaakt (een fiscale aftrek van het belastbaar inkomen uit de onderneming). Hierbij kon je als ondernemer 13,5 procent over de helft van de investering, bovenop de afschrijvingen in aftrek brengen. Dit was een interessante regeling.
Op de Vamil/MIA-lijst 2019 is dit vervallen, omdat bij de gestimuleerde modellen relatief weinig geluidswinst te behalen viel ten opzichte van de al geldende Europese normen.

Elektrisch en hybride aangedreven
In 2019 komen elektrisch aangedreven mobiele machines en hybride aangedreven mobiele machines wel in aanmerking (de laatste onder nummer B 3415). Hierbij mag je niet alleen MIA (13,5 procent extra aftrek), maar ook 75 procent Vamil toepassen.
Kortom de regeling is versoberd, maar als je de stap maakt naar elektrische mobiele machines, dan zijn er wel subsidiemogelijkheden.

Meer informatie
Heb je nog vragen over subsidie voor mobiele machines? Neem gerust contact op met de Cumela Ondernemerslijn via tel. 033 - 247 49 99 per e-mail [email protected].