shovel

Stikstofproblematiek? Dit is het effect op vergunningen

Datum: 18 december 2019
Laatst bijgewerkt: 3 maart 2020
Door: Teun Jansen
De verlening van vergunningen komt veel te traag op gang en daar hebben overheden ook nog eens onvoldoende zicht op. Wij pakken de handschoen op en laten Kamerleden en Statenleden weten waar de schoen wringt.

Woensdag 18 december was de Taskforce Stikstof van VNO-NCW en MKB-Nederland weer bij elkaar. Een collectief van meer dan 25 vertegenwoordigers van verschillende branches (waaronder Cumela), die namens het bedrijfsleven de strategie en de voortgang van de stikstofproblematiek bespreken en aansturen. Leden van de Taskforce en hun lobbyisten hebben in de afgelopen maanden alles op alles gezet om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Ondanks die inzet komt er nog steeds te langzaam beweging in. De gezamenlijke branches zijn nog niet tevreden over de snelheid waarmee de vergunningverlening verloopt. 

Matige voortgang vergunningverlening
In gesprek met verschillende departementen horen de Taskforce-leden dat overheden onvoldoende zicht hebben op deze matige voortgang van de vergunningverlening. Daarom gaan de afzonderlijke leden van de Taskforce Stikstof aandacht vragen voor concrete praktijkvoorbeelden uit hun eigen bedrijfstak. Zodoende hopen we beter te kunnen duiden waar de schoen wringt. Cumela pakt die handschoen direct op en stuurt een brief aan Kamerleden en Statenleden met twee zogenaamde ‘botsproeven’ van niet-agrarische activiteiten. Daarin wordt duidelijk dat vergunning van nieuwe situaties met de huidige salderingsregels voor nieuwe en zelfs voor legalisering van bestaande situaties tijdrovend en nauwelijks uitvoerbaar blijkt.