Mest aanwenden

Stikstof waar staan we en wat doet Cumela?

Datum: 20 november 2019
Laatst bijgewerkt: 3 maart 2020
Door: Herma van den Pol
Op woensdag 20 november presenteerde de landbouwcoalitie haar visie op de reductie van stikstof. Ook Cumela werkt achter de schermen hard om een doorbraak te krijgen in dit dossier. In het veld zijn problemen als gevolg van stikstof steeds meer indirect voelbaar. Bijvoorbeeld doordat partijen zich bij aanbestedingen melden die daar normaal niet aan meededen en door scherpe prijzen in de markt.

Wat doet Cumela en wat is er gebeurd?

 • We hebben via de Taskforce (brede vertegenwoordiging van meerdere branches) onlangs gesproken over de maatregelen die het kabinet voorstelde in reactie op de acties. De conclusie is dat het verkrijgen van een werkbare drempelwaarde de belangrijkste stap is naar het verkrijgen van een structurele oplossing. Dit naast de huidige voorlopige noodmaatregelen.
 • Wij zoeken via de Taskforce ook naar reële en werkbare regels voor activiteiten die wel aanmerkelijk boven de drempelwaarde komen.
 • Wij praten mee in het Kernteam Stikstof (5-koppig onder leiding van VNO-NCW). Daarin zit Teun Jansen, specialist stikstof en vergunningen, namens Cumela en hij voert regelmatig overleg met verschillende ministeries, advocaten en ecologen.
 • Wij gaan het gesprek aan met de Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor het dossier stikstof om ze te overtuigen van onze standpunten.
 • Wij voeren samen met regionale bestuurders overleg met provinciale bestuurders.
 • Wij organiseren werkbezoeken en geven veel uitleg over de (on)mogelijkheden, wat ook nodig blijkt te zijn.
 • Wij onderhouden dagelijks met collega-branches contact over de resultaten en de voortgang van ieders lobby en stemmen af welke acties en communicatie naar de media en politiek nodig zijn.
 • Wij informeren de media over wat er speelt, leggen de problemen uit en geven aan wat de gevolgen voor onze sector zijn.
 • Wij staan jullie graag te woord als er vragen zijn of als je gewoon je verhaal wilt vertellen en houden nauwlettend in de gaten welk effect dit dossier op de bedrijven heeft.
 • Wij doen onderzoek naar de mogelijkheden voor een deeltijd-WW. Vooralsnog zijn er weinig openingen om dit voor elkaar te krijgen.
 • Wij willen graag mee helpen denken over de haalbaarheid, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van de voorstellen van het landbouwcollectief. Daaronder valt ook het aanwenden van mest.
 • Wij wilden graag meedoen aan het landbouwcollectief, maar die wilde liever eerst alleen de primaire sector hierbij betrekken. Ondanks dat hebben wij goed contact met het collectief en zullen we die waar nodig ondersteunen.
 • Wij blijven pleiten voor versnelde herstelwerkzaamheden aan de natuurgebieden.


Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, proberen we die zo snel mogelijk met jou te delen, zodat je weet wat er speelt in deze belangrijke dossiers.

Meer informatie
Heb je vragen of zijn er andere zaken waarover je wil praten? Bel gerust met de Cumela Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of [email protected].