ongeval

Stijgende premies door verharding verzekeringsmarkt

Datum: 30 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2020
Door: Marcel Elferink
Bedrijven moeten rekening houden met stijgende premies, hogere eigen risico’s en vermindering van voorwaarden voor hun verzekeringen. Die waarschuwing uit Marcel Elferink van Cumela Verzekeringen nu de premies voor 2021 bekend worden. In het tweede kwartaal stegen de premies op de wereldwijde verzekeringsmarkt zelfs met 19 procent.

Het laatste kwartaal van het jaar is altijd een drukke en belangrijke periode in verzekeringsland. Veel verzekeringen lopen op 1 januari af. Voor die tijd nemen verzekeraars de risico’s onder de loep en bepalen ze tegen welke prijs en onder welke condities ze willen verlengen. De afgelopen jaren is aleen trend te zien in stijgende premies, hoger eigen risico, aangescherpte voorwaarden, strengere preventie-eisen en zelfs opzegging van verzekeringen. Dit is vooral een gevolg van de stijgende kosten bij de grote verzekeringsbedrijven die merken dat de premieopbrengst niet meer voldoende is om alle uitkeringen te dekken. In het tweede kwartaal van dit jaar was in sommige van deze markten daardoor sprake van premiestijgingen van wel 10 procent ten opzichte van het zelfde kwartaal vorig jaar.

Terugkerende cyclus
In verzekeringsland is een terugkerende cyclus te zien. Historisch gezien wisselen periodes van harde markten met stijgende premies (een aanbiedersmarkt) zich af met periodes van zachte markten met dalende premies (een kopersmarkt). De laatste echte harde markt zagen we in de jaren 2001
tot en met 2004. Na die tijd was er voldoende capaciteit binnen verzekeraars om risico’s af te dekken door sijtgende premieinkomsten door extra verzekeringenen zag je in veel segmenten dalende premies en verruiming van voorwaarden. Het leek een oneindig zachte markt, maar dit is nu snel aan het veranderen.

Verharding van de markt
Welke factoren hebben invloed op deze verharding van de markt? Onderstaande factoren zorgen voor een verschuiving van prijsvorming op basis van vraag en aanbod naar een prijsvorming op basis van het daadwerkelijke risico:   

  • Natuurrampen: het stijgend aantal natuurrampen over de wereld heeft via de
  • herverzekeringsmarkt indirect invloed op het resultaat van Nederlandse verzekeraars. De herverzekeringspremies van de Nederlandse verzekeraars zijn gestegen.
  • Verzekeringsmarkten: wereldwijd zijn de premies voor zakelijke verzekeringen aan het stijgen sinds het vierde kwartaal van 2017. De Europese verzekeringsmarkt volgt deze ontwikkelingen. Met de huidige, wereldwijze onzekerheid rondom het coronavirus zal deze trend zich vermoedelijk voortzetten.
  • Beurzen: de beleggingsrendementen en beurzen beïnvloeden de resultaten van verzekeraars. Door het grotere kapitaal dat verzekeraars moeten aanhouden (solvabiliteitseisen), hebben beleggingsresultaten veel impact. In het verleden werden wat mindere technische resultaten zoals qua premie- en schadeverhouding gecompenseerd door het beleggingsresultaat, maar die tijd is inmiddels voorbij.
  • Minder aanbod: het aantal aanbieders op de Nederlandse verzekeringsmarkt is de afgelopen jaren afgenomen door fusies en overnames. Een voorbeeld daarvan is Delta Lloyd dat opgegaan is in Nationale Nederlanden. Daarnaast zien we dat een aantal verzekeraars vanuit rendementsoverwegingen stopt met de acceptatie van specifieke sectoren, zoals bijvoorbeeld de brandmarkt. Hierdoor is er minder concurrentie en dus minder aanbod.
  • Schadelast neemt toe: de schadelast neemt in diverse sectoren toe. Na een periode van premiedalingen merken verzekeraars dat er onvoldoende premieopbrengsten zijn om alle schades te dekken. Denk bijvoorbeeld aan de toename van ziekteverzuim, maar ook de toename van het aantal grote bedrijfsbranden en forse aansprakelijkheidsclaims.

 

Wat kun je zelf doen?
Je kunt zelf ook wat doen om je risico’s verzekerbaar te houden. Het is belangrijk om inzicht te krijgen: wat zijn de risico’s? Hoe kan ik deze verminderen? Welke beheersmaatregelen kan ik nemen? Als je aantoonbaar kunt maken dat je maatregelen genomen hebt om schade te voorkomen en de kans op schade bij jouw bedrijf kleiner is dan gemiddeld, helpt dit voor de verzekerbaarheid. Je kunt bijvoorbeeld ook meer eigen risico voor je rekening nemen, waarmee je de schadelast verkleint. 

Goede en uitgebreide risico-informatie is daarbij belangrijk, zodat verzekeraars het te verzekeren risico goed kunnen inschatten en tegen een passende premie kunnen en willen (blijven) verzekeren.