Spuitboom

Spuitdoppen voor verlaagde spuitboom goedbevonden

Datum: 3 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 8 juni 2020
Door: Maurice Steinbusch
De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) heeft een aantal spuitdoppen opnieuw ingedeeld op basis van door fabrikanten aangeleverde informatie. Zo is er nu in de DRD-lijst (Drift Reducerende Dop-klassen) een aparte tabel opgenomen met spuitdoppen die geschikt zijn voor gebruik bij een veldspuit met een verlaagde spuitboom (met/of zonder luchtondersteuning) van maximaal 30 cm spuitboomhoogte en een onderlinge dopafstand van 25 cm.

De nieuw toegevoegde doppen op de lijst vallen in de DRD-klasse van 50%. De veldspuit met verlaagde spuitboom  die gebruik maakt van deze doppen valt in de DRT-klasse van 90%.

Het persbericht en de nieuwe DRD- en DRT-lijst (versie 22 mei 2020) zijn bijgevoegd bij dit bericht.

De nieuwe versies van de DRT-lijst en DRD-lijst en aanvullende informatie over driftreducerende spuittechnieken en spuitdoppen zijn ook te vinden op: https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerende/

Bron: Technische Commissie Techniekbeoordeling, 22 mei 2020