kraan

Ruimere PFAS-normen een eerste kleine stap

Datum: 29 november 2019
Laatst bijgewerkt: 21 februari 2020
Door: Janneke Wijnia Lemstra
De vandaag aangekondigde verruiming van de PFAS-normen is niet meer dan een kleine eerste stap om uit de problemen te komen. Cumela ziet dat door het uitblijven van een oplossing voor het grootschalig grondverzet er nog steeds werk blijft stilliggen en de schade oploopt. De voorbereidingen voor een schadeclaim gaan door.

Wij zijn positief over de stappen die nu worden gezet, maar zien ook dat op korte termijn vervolgstappen nodig zijn om het grondverzet over de volle breedte weer los te trekken. Het is treurig dat we zo lang hebben moeten wachten op deze actie van het ministerie. Dit besluit had het al in augustus moeten nemen toen het effect van het tijdelijk handelingskader duidelijk werd. De vandaag aangekondigde verruiming van de norm toont aan dat het ministerie gewoon onzorgvuldig is geweest bij het opstellen van het tijdelijk handelingskader. Als gevolg daarvan lijden onze bedrijven grote schade en dat is hiermee nog niet voorbij, omdat nog lang niet al het grondverzet vrijkomt. Wij gaan dus verder met de voorbereiding van een schadeclaim.

Kleinschalig grondverzet weer aan het werk 
Wij verwachten dat de aanpassing van de normen veel ruimte gaat geven aan het lokale, kleinschalig grondverzet. Dit is van toepassing op veel van onze leden. Denk daarbij aan het ontwikkelen van kleine woonwijken, het aanpassen van lokale wegen of het verbeteren van de waterhuishouding. Ik denk dat hiermee tachtig procent van het werk van onze ondernemers hervat kan worden.
Grote zorgen blijven er bij ons bestaan over het uitblijven van mogelijkheden voor het grootschalig grondverzet. Het gaat daarbij om een jaarlijkse hoeveelheid van ongeveer tien miljoen kuub grond. Er is nu een oplossing voor de twee miljoen kuub die wordt gebruikt voor bijvoorbeeld dijkverzwaring of het aanleggen van geluidswallen. Het probleem blijft doordat er voor de acht miljoen kuub die bedrijven onderwater toepassen nog geen aangepaste norm is. Veel grootschalig werk zal daardoor stil blijven liggen, want zo lang grond niet toegepast kan worden, kunnen grondverzetbedrijven ook niet graven. Voor projecten waar veel grond vrijkomt, zoals bij de aanleg van tunnels of het afgraven van bouwterreinen, is er daarmee nog geen oplossing.
Wij zijn wel blij dat de minister heldere bestuurlijke afspraken heeft gemaakt met gemeenten, provincies en waterschappen en dat zij de nieuwe verhoogde normen gaan gebruiken als ondergrens. Ze mogen daarbij niet naar beneden afwijken. Goed nieuws is ook dat het lokale gezag een hogere norm mag blijven hanteren als het daar al afspraken over heeft gemaakt.

Gemeenten, ga aan de slag
Positief zijn wij ook over de spoedprocedure die is afgesproken voor het aanpassen van de Bodemkwaliteitskaarten. De colleges van B&W kunnen daarmee direct nieuwe kaarten vaststellen zodra het bodemonderzoek op PFAS is afgerond. We hopen dat alle gemeenten hiermee nu snel aan de slag gaan om belemmeringen weg te nemen en veel onnodige kosten te vermijden. Er is al schade genoeg geleden.