Coronavirus

Relevante coronavragen voor werkgevers

Datum: 27 augustus 2020
Laatst bijgewerkt: 28 augustus 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
De extreme maatregelen die worden genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen werken ook door in de relatie van werkgever en werknemer. In deze uitzonderlijke situatie mag je meer vragen dan gewoonlijk stellen over de persoonlijke gezondheid van een werknemer. We zetten de aanpassingen op een rij.

Mag ik een zieke werknemer naar huis sturen?
Ja, onder de bijzondere omstandigheden van de coronacrisis mag dat. Als werkgever mag je een werknemer normaal gesproken niet vragen naar zijn gezondheid of een test afnemen ter controle. De reden van een ziekmelding bijhouden mag ook niet. Zo is dat in de wet geregeld. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat je in deze uitzonderlijke tijd van de medewerker mag verlangen dat deze meewerkt. Je mag een medewerker dus naar huis sturen als deze verkoudheids- of griepverschijnselen vertoont. Of als je twijfelt.

Mag ik een werknemer vragen om zijn of haar gezondheid te checken?
Ja, je mag van een werknemer verlangen dat hij zijn of haar gezondheid scherp in de gaten houdt. Zeker als de werknemer niet thuis aan het werk is. De werknemer zou dit dan onder werktijd zelf kunnen controleren. Bijvoorbeeld door zelf zijn of haar temperatuur te meten. In dit kader is ook de nieuwe richtlijn (18 augustus 2020) relevant dat ondanks dat medewerkers een cruciaal beroep hebben, ook zij thuis blijven bij klachten. De hoofdregel is ook dat medewerkers met een cruciaal beroep thuis blijven als bij huisgenoten corona is vastgesteld. Heeft de medewerker een huisgenoot met corona maar heeft hij zelf geen klachten dan kan hij misschien toch naar het werk. Dit kan alleen na overleg met de GGD en de bedrijfsarts.

Mag ik een werknemer vragen om contact op te nemen met een arts?
Je mag een werknemer altijd vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts, arbodienst of huisarts voor controle. Wanneer de arts vermoedt dat de werknemer het coronavirus heeft, zal deze met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD kan dan in overleg met het bedrijf maatregelen treffen voor op de werkvloer.

Mag ik mijn werknemers controleren op corona?
Als werkgever mag je de werknemers niet zelf controleren op corona. Alleen een (bedrijfs)arts mag werknemers controleren. De (bedrijfs)arts deelt de uitslag vervolgens alleen met de werknemer. Is de werknemer ziek, dan kan hij of zij zich op de gebruikelijke manier ziek melden.

Wat kan ik doen om de kans op besmettingen op mijn werklocatie te verkleinen?
Werknemers en werkgevers die last hebben van 1 of meer van de klachten of symptomen die passen bij het coronavirus, moeten thuisblijven. Als je werknemer last heeft van bovenstaande klachten, kan hij of zij zich laten testen op het coronavirus.

Let op: als een huisgenoot van werknemer koorts en/of benauwdheidsklachten heeft, dan blijft het hele gezin/huishouden thuis totdat de uitslag van de test bekend is. Dit geldt ook voor mensen in vitale en cruciale beroepen. Komt uit de test dat de huisgenoot het coronavirus heeft, dan blijft iedereen in het huishouden thuis en hoort het huishouden van de GGD wat het moet doen. Ook personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen blijven dan thuis. Voor deze groepen kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als zij geen klachten hebben.

Mag ik de werktijden van mijn werknemers aanpassen?
Het kabinet roept werkgevers op om de werktijden zo veel mogelijk te spreiden. Je mag dus de werktijden van je werknemers aanpassen.

Andere relevante zaken

Maatregelen werkvloer
Wanneer de arts vermoedt dat een werknemer het coronavirus heeft, zal deze met spoed contact opnemen met de regionale GGD. De GGD treft dan in overleg met het bedrijf maatregelen voor op de werkvloer.

Instructies RIVM
Het RIVM heeft instructies gegeven hoe met contacten op het werk en met klanten om te gaan. Van alle werkgevers wordt verwacht dat zij de instructies van het RIVM volgen. En dat zij hun medewerkers hier nadrukkelijk op wijzen. Zorg ervoor dat de instructies van het RIVM in alle talen die op de werkvloer worden gesproken beschikbaar zijn.

Wat mag wel en wat mag niet?
De werkgever mag niet:

  • bijhouden waar werknemers op vakantie zijn geweest;
  • de temperatuur van werknemers vastleggen.
     

De werkgever mag wel:

  • de bedrijfsarts of arbodienst inschakelen;
  • bij het vermoeden dat een medewerker het coronavirus heeft, overleggen met de GGD voor de te treffen maatregelen op de werkvloer.