De schrootkipper is met 7400 kilo een echte lichtgewicht in zijn klasse.

Overgangsregeling voor schone bestelbus en vrachtwagen

Datum: 9 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 9 oktober 2020
Door: Herma van den Pol
Er komt een landelijke overgangsregeling om ondernemers te helpen overstappen op een uitstootvrije bestelbus of vrachtwagen. Deze regeling bestaat uit fiscale voordelen en een subsidie. Zo worden ondernemers geholpen die straks te maken krijgen met een zero emissie zone, welke gemeentes vanaf 2025 in mogen voeren.

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, noemt het een goede zaak dat diverse gemeenten vanaf 2025 een zero emissie zone in willen stellen. "Dat is goed voor het klimaat en onze longen." Het betekent wel dat ondernemers die veel werk verrichten in deze zones stappen moeten gaan zetten. "Veel ondernemers zitten in zwaar weer, daarom vind ik het belangrijk dat we hen tegemoet komen bij de overstap naar een schoon busje of een vrachtwagen."

Dat gebeurt in de vorm van een landelijke overgangsregeling. Daar staat tegenover dat gemeenten minimaal vier jaar van tevoren moeten aankondigen dat ze een zero emissie zone willen invoeren. De overgangsregeling bestaat uit een subsidie en fiscale voordelen. "Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen. Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn en die nog een fossiele bestelbus of vrachtwagen hebben krijgen, mede in het licht van de coronacrisis, wat langer de tijd. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s. Eind 2029 voor vrachtwagens. Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49 procent vermindering van de CO2-uitstoot", zegt Van Veldhoven. 

Ontheffing
Particulieren met een bestelbus of vrachtauto kunnen een ontheffing krijgen bij de gemeente. Dat geldt ook voor bepaalde categorieën voertuigen waarvoor nog geen goed emissieloos alternatief beschikbaar is.