Bemonsteren

Ontheffing voor bemonsteren

Datum: 31 januari 2020
Laatst bijgewerkt: 20 maart 2020
Door: Toon van der Stok
De deelnemers aan Fertigarant hoeven vanaf deze week niet meer elke vracht vaste mest te bemonsteren. Bij deze gecertificeerde bedrijven volstaat periodieke steekproeven. Binnen Fertigarant garanderen de leveranciers de gehalten van het geleverde product. Het voordeel dat zij aan hun klanten aantonen dat ze een product met gegarandeerde gehaltes leveren, meer ruimte hebben voor een efficiënte planning en substantieel besparen op de kosten.

Fertigarant is een nieuw kwaliteitssysteem, opgezet onder verantwoordelijkheid van de Stichting Mestafzetcontrole en ontwikkeld in een samenwerking tussen LTO, Cumela, Kumac, Kiwa en LNV. Bedrijven die mest onder dit kwaliteitscertificaat mest leveren garanderen de afnemers dat de gehalten van de mest altijd binnen relatief smalle bandbreedte valt. Afnemers weten dus altijd precies welke mest zij krijgen. De producenten doen dit door partijen op maat samen te stellen en zo precies in te spelen op de wens van de afnemers. Feitelijk vergelijkbaar met de blends die leveranciers van kunstmest maken om meststoffen op maat te leveren.

Vrijstelling
De combinatie van het leveren van mest met gegarandeerde gehalten en de onafhankelijke kwaliteitscontrole door Kiwa is voor de overheid reden om de bedrijven die onder het Fertigarant label werken een vrijstelling te verlenen. RVO heeft deze bedrijven een ontheffing gegeven voor deze verplichte bemonsteren van elke vracht mest. Hans Verkerk van Cumela vindt dit een mooi voorbeeld van een eigen initiatief van de sector om de afzet van mest te professionaliseren. “Deze bedrijven laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, gaan voor kwaliteit en dat ze transparant zijn.”

Transparant
Afgelopen woensdag werden de eerste certificaten uitgereikt door Marije Been plaatsvervangend directeur generaal Agro bij het Ministere van LNV. Bij Kumac kregen de eerste vier deelnemers (Kumac, Houbrake, Groot Zevert en Meerensteyn) hun Fertigarant certificaat en de ontheffing voor de verplichte vrachtbemonstering. Zij noemde dit een voorbeeld voor de gehele sector om te komen tot een transparante mestmarkt. Dat werd onderschreven door Ruud Huirne, voorzitter van de Stichting Mestafzetcontrole. “Dit is de enige manier waarop mestverwerkers kunnen laten zien dat ze het verwerkingsproces onder controle hebben en kwaliteitsbewust zijn met een focus op de afnemers. Hiermee zetten we een nieuwe standaard in de mestmarkt.”