Onkruid verharding

Onkruidbeheer op verharding. Hoe gaat dat nu?

Datum: 24 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 24 juni 2020
Door: Maurice Steinbusch
Hoe gaat het met het onkruidbeheer op elementverhardingen, open verhardingen en goten? Op die vragen proberen Tauw en Peter Van Welsem Advies in opdracht van de NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) het antwoord te vinden. Help ze daarbij door mee te doen aan deze enquête.

Praat mee over onkruidbeheer

Sinds april 2016 is het bestrijden van onkruid met behulp van chemische middelen verboden op verhardingen. Veel gemeenten, reinigingsdiensten en aannemers zijn in de afgelopen jaren op zoek gegaan naar grip op onkruid door de inzet van effectieve niet-chemische beheer methoden. Ook wordt gezocht naar nieuwe evenwichten in de kosten en te realiseren kwaliteit.

Grip op onkruid
Tauw en Peter Van Welsem Advies voeren in opdracht van de NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) een onderzoek uit naar de huidige stand van zaken in de onkruidbeheersing. Ze kijken dan met name naar elementverhardingen, open verhardingen en goten. Met het onderzoek willen ze inzicht creëren in de huidige stand van zaken van het onkruidbeheer, ervaringen en best practices uitlichten, en trends en ontwikkelingen binnen de onkruidbeheersing bepalen. Dit alles om grip te krijgen op onkruid. Om een nieuw landelijk dekkend beeld te realiseren zetten zij de vragenlijst ‘Grip op Onkruid’ landelijk uit. De NVRD heeft hiervoor ook onze hulp gevraagd. Daarnaast worden leden van de 
Vereniging Stadswerk en de VHG gevraagd medewerking te verlenen.

Cumela vindt het voor leden actief in onkruidbeheersing op verhardingen belangrijk dat ze een beeld krijgen van de methoden en knelpunten in de onkruidbeheersing, daarom brengen we deze enquête onder jullie aandacht. Op ons uitdrukkelijke verzoek worden de ingevulde gegevens alleen voor dit doeleind verzameld, geanalyseerd en daarna vernietigd. Uit de resultaten zijn geen gegevens te herleiden tot individuele invullers van de enquête.