handen

Onderhandelingsresultaat over nieuwe cao LEO

Datum: 24 februari 2012
Laatst bijgewerkt: 13 maart 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Met een loonstijging van totaal 2,5 procent over anderhalf jaar als belangrijkste onderhandelingsresultaat, hebben de vakbonden en Cumela na vier onderhandelingsronden overeenstemming bereikt over een nieuwe cao LEO. De nieuwe cao kent een looptijd van 18 maanden, tot en met 30 juni 2013. Werknemersorganisaties zullen het resultaat neutraal voorleggen aan hun leden. Het Verenigingsbestuur van Cumela heeft in de vergadering van 23 februari ingestemd met het resultaat.

De belangrijkste afspraken in de nieuwe cao zijn:

  • De lonen gaan per 1-7-2012 met 0,75% omhoog.
  • De lonen stijgen per 1-1-2013 met 1%. De vergoedingen worden op deze datum aangepast met de prijscompensatie. De percentages van de jeugdlonen worden per 1-1-13 iets aangepast, om meer in de pas te blijven met aanverwante sectoren.
  • Op 1-6-2013 gaan de lonen met 0,75% omhoog.

Hiermee blijft de loonstijging voor 2012 beperkt en onder het inflatieniveau. De verschillende vergoedingen gaan per 1 januari omhoog met een percentage gelijk aan het inflatiecijfer. Zodra dit cijfer bekend is, zullen de nieuwe vergoedingen eind dit jaar worden bepaald.

Loon hoogste prioriteit
Bij de start van de onderhandelingen kwamen alle bonden met een uitgebreide lijst van wensen / voorstellen voor aanpassing van primaire en secundaire voorwaarden. Uiteindelijk bleek dat van alle wensen een verbetering van de lonen toch de hoogste prioriteit had. De looneis lag op het niveau van de te verwachten inflatie. Dit was voor werkgevers niet realistisch. Na vier onderhandelingsronden hebben we een akkoord bereikt waarin vooral de aanpassing van de salarissen prioriteit heeft gekregen. In de bijlage kun je het bereikte resultaat lezen, dat de bonden met een neutraal advies zullen voorleggen aan hun leden.
Het verenigingsbestuur van Cumela heeft in de vergadering van 23 februari ingestemd met het resultaat. Het is nog niet bekend wanneer er uitsluitsel komt van de werknemersorganisaties.