doppen, spuiten, slagboom

Nieuwe spuittechniek en twee spuitdoppen goedgekeurd

Datum: 15 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 24 juli 2020
Door: Maurice Steinbusch
De Technische Commissie Techniekbedoordeling (TCT) heeft een nieuwe techniek en twee spuitdoppen goed bevonden. Op basis van door fabrikanten aangeleverde informatie is TCT tot deze beslissing gekomen. In de DRT-lijst (Drift Reducerende Technieken) is een nieuwe techniek opgenomen, de Agrifac HTA DriftControlPlus. In de DRD-lijst (Drift Reducerende Dop-klassen) zijn de Lechler ID-120-06 POM en Albuz AVI opgenomen.

Nieuwe spuittechniek
De nieuwe spuittechniek van Agrifac is een combinatie van een verlaagde spuitboom met HTA DriftControlPlus. Bij de onderzochte instellingen en randvoorwaarden is deze ingedeeld in de DRT-klassen 75%, 90% en 95%.

Nieuwe spuitdoppen
Tevens zijn er twee doppen toegevoegd aan de DRD-lijst:

  • Albuz AVI 80-01 en AVI 80-015. Maximale spuitdruk bedraagt 7 bar, DRD-klasse is dan 50%. ¬†Deze zijn doppen die geschikt zijn voor gebruik bij een verlaagde spuitboom (30 cm) met of zonder luchtondersteuning.
  • Lechler ID-120-06 POM. Deze dop is ingedeeld in DRD-klassen 50% en 75% bij een maximale spuitdruk van 8 bar en DRD-klasse 90% bij een maximale spuitdruk van 6 bar.

Huidige doppen
Cumela verwacht dat komend najaar duidelijk wordt of de huidige doppen naast de bestaande DRD-klasse van 50% ook in hogere DRD-klassen ingedeeld worden. De huidige doppen hebben een verlaagde tophoek van 80-90 graden (tabel 1 in de DRD-lijst).

De nieuwe DRD- en DRT-lijst

Aanvullende informatie over driftreducerende spuittechnieken en spuitdoppen zijn ook te vinden op de site van Helpdesk Water.