PFAS

Nederland wil Europees PFAS-verbod

Datum: 20 december 2019
Laatst bijgewerkt: 23 maart 2020
Door: Herma van den Pol
"Ik vind dat we de kraan voor PFAS dicht moeten draaien", zegt Stientje van Veldhoven, minister van Milieu en Wonen. Daarom wil ze een Europees verbod. Een voorstel wat in de Milieuraad in Brussel ruime steun krijgt. Dat verbod zou dan inhouden dat PFAS in alle niet essentiële toepassingen verboden wordt.

"Het teflon laagje is misschien handig in de pan, tegelijkertijd breken deze stoffen nooit meer af in ons milieu en kunnen ze schadelijk zijn voor onze gezondheid", aldus Van Veldhoven. Ze vervolgt dat PFAS iedere aan alle kanten Nederland inkomt. "We kunnen dit niet in ons eentje oplossen en moeten het probleem aan de voorkant in heel Europa aanpakken. Zodat PFAS überhaupt niet meer gebruikt en uitgestoten wordt.”

Problemen voorkomen
Er zijn veel onzekerheden rondom de zesduizend stoffen die tot de PFAS-groep behoren. Van sommige wordt vermoed dat ze kankerverwekkend zijn, maar ze weten niets zeker. "Duidelijk is dat de stoffen eenmaal in het milieu nooit meer afbreken. Sinds de verspreiding van PFAS in de bodem bekend is, zijn meerdere acties in gang gezet om ons milieu en onze gezondheid te beschermen."

Door het PFAS-probleem aan de voorkant aan te pakken hoopt de minister in de toekomst problemen te voorkomen. "Nu werkt het kabinet met man en macht eraan om te zorgen dat bouwers en baggeraars die met PFAS-houdende grond en bagger te maken hebben zo min mogelijk hinder ondervinden", aldus de minister.

Complex verbod
Gaat het ristrictievoorstel door dan wordt dit de meest uitgebreide en complexe restrictie tot nu toe, omdat het om zesduizend stoffen gaat. Naar schatting duurt het vijf jaar voordat het verbod in werking treedt.