mc connel 35 serie klepelmaaier

Minder groene aanbestedingen vanuit gemeenten

Datum: 30 april 2021
Laatst bijgewerkt: 30 april 2021
Door: Herma van den Pol
Over het eerste kwartaal van 2021 werden minder groene aanbestedingen gedaan in vergelijking met 2020. Met name vanuit gemeenten daalde het aantal nieuwe aangekondigde openbare aanbestedingen. Waterschappen kwamen daarentegen juist met iets meer werk. De meeste nieuwe overeenkomsten waren er in het aanleg en groenonderhoud.

Over het eerste kwartaal van 2021 zijn in totaal 105 nieuwe overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen in uitvoering genomen. Minder dan in 2020 toen dat er over dezelfde periode nog 120 waren, zo blijkt uit de Groene Aanbestedings indeX (GAX). Een index die werd opgezet door Stichting Groenkeur en TenderGuide in antwoord op de vraag om feiten. Zo bleek in het laatste kwartaal van 2020 dat de angst van aannemers dat het werk stil zou vallen ongegrond was, maar hoe de vlag er echt bij hangt kon ook niet gezegd worden. Dat wordt nu anders dankzij deze index. 

Aanleg en groenonderhoud
Bij het opzetten van de GAX is ervoor gekozen om een uitsplitsing naar drie categorieën te maken: aanleg en onderhoud, leveren en verzorgen van bomen en maaiwerken. Met name in de eerste categorie wordt een scherpe daling gezien ten opzichte van 2020. Zo daalde het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen met 30 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het merendeel van het werk komt bij gemeenten vandaan en juist daar werd iets minder werk waargenomen. Ook uitvoeringsorganisaties kwamen met minder werk. De plussen bij waterschap en provincies konden die dalingen niet rechttrekken. In totaal gingen er 52 nieuwe overeenkomsten in.  

q1 2021 index maaiwerk

Stijging in het maaiwerk
Positiever zijn de cijfers voor maaiwerken. Hier werden 11 procent meer nieuwe aanbestedingen geteld, waarvan een groot deel terug te voeren is op meer werk vanuit uitvoeringsorganisaties. Opnieuw blijkt dat het vooral gemeenten zijn die minder nieuw werk aangeboden hebben. Dat percentage daalt van 72 procent in 2020, naar 45 procent in 2021 en bevestigt min of meer wat ondernemers ook terugzien in het werkveld. In totaal gingen er 25 nieuwe overeenkomsten in. 

De grootste stijging in werk wordt gezien in het leveren en verzorgen van bomen. In totaal neemt het aantal werken toe met 14 procent. Grote afwezige, als het gaat om het uitgeven van nieuw werk, is de provincie, zo signaleert Groenkeur. Dat percentage blijft steken op 0 procent. De afname van werk vanuit gemeenten is hier minder scherp dan bij maaiwerk en gaat terug naar 79 procent. Opnieuw zijn het de waterschappen die meer werk aanbieden. Was dat een jaar eerder nog nul, nu is dat percentage al opgelopen tot 8 procent.  

Bekijk de uitgebreide index