medewerkers, sturen op, brandstofbesparing

Loontabellen cao Groen, Grond en Infrastructuur

Datum: 15 december 2020
Laatst bijgewerkt: 24 december 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Bekijk hier de loontabellen voor de cao Groen, Grond en Infrastructuur. Ook helpen we je graag door het aanbieden van aanvullingen op de arbeidsovereenkomst, die nodig zijn nu er zaken in de cao gewijzigd worden. Omdat het hier om een nieuwe cao gaat wordt er nog continu gewerkt aan dit document. Deze keer hebben we de aanvulling op het contract voor 40 uur aangepast.

De redactiecommissie voor de cao-teksten kwam 1 december voor de laatste maal bij elkaar om de afspraken die zijn gemaakt tijdens de cao-onderhandelingen in een nieuwe cao-tekst te gieten. Nu er overeenstemming is over de teksten en loontabellen delen wie die graag met jou.

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe cao Groen, Grond en Infrastructuur in werking. Onder de opvolger van de cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen (LEO) wordt het mogelijk om gebruik te gaan maken van een 40-urige werkweek. Wil je hier gebruik van maken dan is het wel noodzakelijk om dit vast te leggen.

Hieronder vind je daarvoor een aanvulling op de arbeidsovereenkomst. Je kunt dus per medewerker beslissen of je hem voor 38 of voor 40 uur in dienst wilt nemen. Bij parttimers is het meest logisch om het dienstverband ongewijzigd te laten op basis van het aantal uren als onderdeel van de 38-urige werkweek. De loontabellen vind je onderaan deze pagina in de bijlage. 

Aanvulling nodig voor een 40-urige werkweek

Seniorenregeling

De seniorenregeling houdt in dat een oudere werknemer die fulltime werkt, 80% kan gaan werken tegen 90% salaris. Nadat werkgever en werknemer het eens zijn over de invulling van deelname aan de regeling maken zij een aanvulling op de arbeidsovereenkomst op.

Hier vind je het eerste deel van de cao uitgelegd!