Kijk terug: Webinar 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Kijk terug: Webinar 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Datum: 23 november 2021
Laatst bijgewerkt: 24 november 2021
Door: Toon van der Stok
Op maandagavond 22 november organiseerden de samenwerkende partijen een webinar over de stand van zaken rondom het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Onder leiding van Esther de Snoo (hoofdredacteur Nieuwe Oogst) gaan Roy Meijer (voorzitter NAJK), Tineke de Vries (portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland) en bestuurlijk vertegenwoordigers uit de akkerbouw-/vollegrondsgroenteteelt en melkveehouderij in gesprek over de lobby inzake het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft vergaande gevolgen voor boeren, tuinders en de verwerkende ketens. Verschillende partijen en vertegenwoordigers vanuit de agrarische sector werken samen aan een effectief, haalbaar en betaalbaar alternatief voor dit programma via een maatwerkaanpak. Inmiddels is het concept door de consultatie, contacten met de Tweede Kamer en met het ministerie van LNV aangepast. 

Webinar 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Dit webinar is mede mogelijk gemaakt door:
LTO Nederland, BO Akkerbouw, Cumela, NAJK, NAV, POV, NZO en Rabobank