mourik egp ziet een toenemende vraag voor retrofit uitlaatgasnabehandelingssystemen.

Inspectie SZW nieuwe aanpak arbeidsongevallen

Datum: 8 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 9 oktober 2020
Door: Sil Biesbroek
De Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat arbeidsongevallen op een nieuwe manier aanpakken. Inspecteurs hebben naast het reguliere ongevalsonderzoek ook de mogelijkheid nieuwe interventies in te zetten bij bedrijven waar een ongeval op de werkvloer heeft plaatsgevonden. Een werkgever kan bijvoorbeeld gevraagd worden om zelf de toedracht van een ongeval in kaart te brengen en een verbeterplan te schrijven. Deze aanpak geldt voor ongevallen waarbij het slachtoffer licht letsel heeft opgelopen. De nieuwe aanpak heeft als doel de herhaling van arbeidsongevallen te voorkomen en veiligheid op de werkplaats te verbeteren.

Stijgend aantal
De Inspectie SZW wil dat het stijgende aantal arbeidsongevallen om wordt gezet in een dalende lijn. Dit willen ze bereiken door bijvoorbeeld onder bepaalde voorwaarden bedrijven zelf onderzoek te laten doen naar ongevallen en hoe deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Het is dan aan de werkgever om de verbeterpunten die voortkomen uit het onderzoek in orde te maken. Volgens de inspectie kost dit tijd, maar levert het ook wat op: “Meer veiligheid in het bedrijf en bij een goedgekeurd verbeterplan legt de Inspectie SZW geen boete op.” Als er een verbeteringsplan is opgesteld beoordeelt de Inspectie SZW of deze effectief is.

Inspecteren
Een andere mogelijkheid is dat een inspecteur besluit de werkplek te inspecteren in plaats van het ongeval te onderzoeken. In dit geval moeten bedrijven aan de slag met de verbeterpunten die uit de inspectie voortvloeien. Wanneer er bij herinspectie blijkt dat er geen vorderingen zijn gemaakt kunnen bedrijven alsnog een sanctie krijgen.

Effectief
Volgens het ministerie van SZW blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten dat de nieuwe aanpak effectief is, zowel bij de directe oorzaak van ongevallen als de achterliggende factoren. Deze nieuwe aanpak geldt voorlopig alleen bij ongevallen met licht letsel. Ernstig letsel en overlijden onderzoekt de Inspectie SZW nog op reguliere wijze.