sleepvoet, mest

Houdbaarheid van de PAS wordt in mei duidelijk

Datum: 20 februari 2019
Laatst bijgewerkt: 3 maart 2020
Door: Teun Jansen
Hoe houdbaar is de PAS en in welke vorm? Het zijn vragen die pas in mei beantwoord gaan worden. De zitting van de Raad van State op 14 februari over de PAS was vooral bedoeld om meer informatie in te winnen, maar leverde geen nieuwe inzichten op.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kwam in november 2018 op losse schroeven te staan als gevolg van het PAS-arrest door het Europese Hof van Justitie. Het leverde onzekerheid op voor cumelabedrijven, die activiteiten uitvoeren met een emissie van NOx of ammoniak. Hoewel de verwachtingen voor de zitting van de Raad van State hooggespannen waren, bleef de beoogde uitkomst uit.

Houdbaarheid PAS nog onduidelijk
"De leden van de Raad van State hebben tijdens de zitting de landsadvocaat gehoord en de verweerders", vertelt Teun Jansen. Teun Jansen is juridisch adviseur omgevingsrecht bij Cumela Advies en was aanwezig bij de zitting van 14 februari. Een zitting waarin veel is gezegd, maar die nog niet onthulde welke kant het nu op gaat met het PAS. "Op zijn vroegst volgt er in mei een uitspraak van de Raad van State", zegt Jansen. "Dan komen we erachter hoe houdbaar het PAS is." Er is namelijk discussie over de winst voor het natuurherstel die door de PAS-maatregelen kan worden behaald. Zo zijn bijvoorbeeld de aangescherpte eisen aan het gebruik van de sleepvoet gekoppeld aan de geprognosticeerde verlaging van de ammoniakemissie voor het PAS. 

Vergunningsvrij bemesten in Natura 2000-gebieden
Een ander punt van aandacht is vergunningsvrij bemesten in Natura 2000-gebieden. Zo leidt de Raad van State uit het arrest af, dat beweiden en bemesten alleen vrijgesteld kan worden van de verplichting om een individuele passende beoordeling te maken, wanneer zeker is dat het bemesten of beweiden geen beduidende directe gevolgen heeft voor het natuurgebied. Vervolgens is de vraag of een veehouderijbedrijf een gedeeltelijke vrijstelling van de vergunningplicht kan krijgen voor beweiden en bemesten.
Het advies van Jansen blijft dan ook gelijk aan dat wat hij in  november gaf. "De bedrijven die te maken hebben met het PAS kunnen het best wachten met stappen ondernemen tot er meer duidelijkheid komt van het bevoegd gezag, provincies of door de uitspraak van de Raad van State."

Meer informatie
Neem voor vragen of advies contact op met de Cumela Ondernemerslijn via telefoonnummer 033 - 247 49 99 of e-mailadres [email protected].