De nieuwe John Deere 7R 350 is met nominaal 257 kW (350 pk)  het nieuwe topmodel.

Hoe voorkomen we het inademen van dieseluitstoot?

Datum: 1 april 2021
Laatst bijgewerkt: 1 april 2021
Door: Corina van Zoest-Meester
Welke praktische oplossingen zijn er om het inademen van dieseluitlaatgassen te voorkomen? Laat het ons weten, want alleen samen kunnen we voorkomen dat werknemers ziek worden. Graag regelen we in de branche Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en in de arbocatalogus werkbare, praktische oplossingen.

Het inademen van uitlaatgassen van dieselmotoren is slecht voor je gezondheid. De deeltjes in dieselrook verhogen de kans op kanker. De inspectie SZW wil gezondheidsschade voorkomen en inspecteert, daarom op de blootstelling aan dieselrook of dieselmotoremissie (DME). Daarnaast eisen zij dat machines vervangen moeten worden als dat technisch mogelijk is. Voor dieselmotoren houdt dat in dat ze vervangen moet worden door elektrische, LPG, aardgas of waterstof aangedreven voertuigen.

Waarom zijn uitlaatgassen van dieselmotoren slecht voor je gezondheid?
De uitlaatgassen bevatten heel fijne deeltjes. Deze deeltjes zijn zo fijn dat ze bij inademing in je longen terecht komen en daar achterblijven. Zelfs een klein beetje blootstelling geeft al een verhoogde kans op kanker en andere longaandoeningen zoals COPD en astma. Omdat DME een kankerverwekkende stof is, is er een grenswaarde van blootstelling vastgesteld. Iemand mag niet meer DME inademen dan 10 μg/m3. Deze waarde staat voor vier jaar vast en geldt vanaf 1 juli 2020. Na vier jaar wordt beoordeeld of de grenswaarde verder omlaag kan. De grenswaarde geldt binnen en buiten!

Vervangingsplicht
Een werknemer mag niet ziek worden van zijn werk. Een werkgever heeft inspanningsplicht om inademing van dieseluitlaatgassen te voorkomen. De aanpak moet bij de bron beginnen. Waar het mogelijk is moet er gezorgd worden dat er geen uitstoot is (vervangingsplicht). Bronaanpak gaat dus voor het beschermen van een werknemer door persoonlijke beschermingsmiddelen of het plaatsen van een roetfilter. Als vervanging technisch niet mogelijk is, dan mag gewerkt worden met motoren met een lage emissie (minimaal Stage 3B/Euro 6). Er wordt gekeken naar graafmachines, heftrucks, trilplaten, trilstampers, aggregaten en compressoren. Meer informatie is te vinden in de Basis Inspectiemodule DME.

Beoordeel het risico in de RI&E
In de RI&E moet onderzocht worden in welke gevallen werknemers dieseluitlaatgassen inademen. Vervolgens moet een plan van Aanpak gemaakt worden om het inademen van de gassen te voorkomen of anders te minimaliseren. Als vervanging van de machine niet mogelijk is, moet goed onderbouwd worden waarom dat zo is.  Dat kan zo zijn als een elektrische machine het werk niet aan kan of als er nog geen andere technische oplossing voor handen is. De inspectie SZW gaat niet akkoord met het argument dat het te duur is om de machine te vervangen. Ook moet aangegeven worden hoe de werknemers tot aan de vervanging van de machine goed beschermd worden en geen dieseluitstoot inademen boven de grenswaarde.

Graag jouw praktische oplossingen
Cumela deelt het standpunt dat het ziek worden van werknemers moet worden voorkomen. Het standpunt van Inspectie SZW dat alle graafmachines een elektrische- of waterstof , LPG of aardas aandrijving moeten hebben staat nog ver van de praktijk. Graag regelen we in de branche RI&E en in de arbocatalogus werkbare praktische oplossingen. 

Welke praktische oplossingen zijn er om het inademen van dieseluitlaatgassen te voorkomen? Laat het ons weten! Mail naar [email protected].