vlag oekraine

Hoe laat je Oekraïense vluchtelingen werken in Nederland?

Datum: 19 juli 2022
Laatst bijgewerkt: 26 oktober 2022
Door: Jacqueline Tuinenga
Vanaf 1 april 2022 mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland werken zonder asielstatus. De Nederlandse overheid voert met deze maatregel de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming uit. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022.

Daarnaast wil de regering het Besluit SUWI wijzigen. Het ontwerpbesluit geeft het UWV tijdelijk de mogelijkheid om Oekraïense vluchtelingen te registreren als werkloze werkzoekenden. Daardoor kunnen zij als niet-uitkeringsgerechtigde onder de Participatiewet in aanmerking komen voor bemiddeling naar betaald werk. Oekraïners hebben daardoor ook toegang tot scholing en begeleiding. De eventuele inzet daarvan wordt gefinancierd vanuit de budgetten van de bestaande beschikbare regionale mobiliteitsteams (RMT). De wetgeving gaat in per 1 augustus 2022, maar vanaf 1 juli mag je als werkgever al anticiperen op deze wijziging. Het is wel maatwerk, dus als je iets wilt, moet je contact opnemen met je gemeente.

De wetgeving gaat in per 1 augustus, maar vanaf 1 juli mag je al anticiperen op deze wijziging.

Dit moet je als werkgever regelen

Je moet als werkgever de werknemer minimaal twee werkdagen voor de start van het werk aanmelden bij het UWV via dit formulier. Het UWV stuurt je per post een ontvangstbevestiging, maar die hoef je niet af te wachten. De vluchtelingen kunnen alvast aan het werk op de geplande dag. Op het moment dat de werkzaamheden veranderen of de duur van de arbeid, moet je dit doorgeven met een apart (wijzigings)formulier. Doe je dat niet of geef je onjuiste informatie door, dan kan dat leiden tot boetes op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV). De meldplicht die sinds 15 april 2022 geldt en waarbij je twee werkdagen voordat de werkzaamheden starten melding moet doen, blijft gelden. 

BSN-nummer

Om te mogen werken, moeten Oekraïners beschikken over een BSN-nummer, bankrekening en vanaf 1 september ook over een registratie in de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV), die het IND uitgeeft. Zonder BSN-nummer kan een vluchteling in Nederland niet werken voor een Nederlandse werkgever. Als werkgever heb je een BSN-nummer nodig voor de opgave van de loonbelasting.

Zonder BSN-nummer kan een vluchteling in Nederland niet werken voor een Nederlandse werkgever.

Daarnaast heeft de vluchteling een BSN-nummer nodig om een bankrekening te openen. Vluchtelingen uit Oekraïne konden zich eerder inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Via die weg duurde het soms weken om een BSN-nummer te krijgen. De inschrijving in de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) gaat automatisch, waardoor ze bekend zijn bij de IND en een BSN-nummer krijgen. 

Gelijke monniken gelijke kappen

Vluchtelingen mogen alleen op basis van een arbeidsovereenkomst werken en dus niet op basis van zelfstandige arbeid. Stage of vrijwilligerswerk mag wel. De regels van het Nederlandse arbeidsrecht gelden voor arbeidsovereenkomsten die je Oekraïners wilt geven en het salaris dat je wilt uitbetalen. Een vreemdeling heeft in ieder geval recht op het minimumloon, inclusief 8% vakantiebijslag. Je mag het salaris niet contant betalen. Aangezien er voor onze sector een algemeen verbindend verklaarde cao geldt, moet je de daarin genoemde lonen betalen.

Geen recht op loonheffingskortingen

Als werkgever moet je voor de start van de werkzaamheden op de normale wijze de identiteit van de werknemer controleren en hem of haar opnemen in de salarisadministratie. De werknemer mag zich niet op het tijdelijke woonadres in Nederland inschrijven. Doet hij dat wel, dan moet je voor die medewerker het anoniementarief toepassen. Dat betekent dat je het standaard tarief van 52% aan loonbelasting en premie volksverzekeringen moet inhouden op het loon.

Werknemers uit Oekraïne zijn in beginsel geen fiscaal inwoner van Nederland. De werknemer heeft daarom geen recht op alle loonheffingskortingen

Aangezien de werknemer tijdelijk in Nederland verblijft en van plan is terug te keren naar Oekraïne zodra dat weer kan, is hij (in beginsel) geen fiscaal inwoner van Nederland. De werknemer heeft daarom geen recht op alle loonheffingskortingen. Als werkgever moet je de loonheffingen inhouden aan de hand van een speciale loonbelastingtabel. Wijs je loonadministrateur hierop.