mest uitrijden donker

Gevraagd: medewerkers voor nachtelijk uitrijden mest

Datum: 23 juni 2020
Laatst bijgewerkt: 29 juni 2020
Door: Toon van der Stok
De cumelasector is op zoek naar een groot aantal personen die bereid zijn in de nachtelijke uren mest aan te wenden. In het bijzonder ambtenaren van het ministerie van Landbouw en de Europese Commissie worden uitgenodigd te solliciteren.

Werkzaamheden
In verband met een onbegrijpelijke en onuitlegbare nieuwe eis bij het aanwenden van mest op grasland op veen- en kleigronden, is de cumelasector op zoek naar een groot aantal personen die deze werkzaamheden voortaan bij nacht en ontij willen uitvoeren.

Extra personeel
Tot onze grote verbazing wordt in een uitzonderingsregeling voor de nitraatrichtlijn een eis gesteld die niets te maken heeft met de doelen. Door het verbod mest aan te wenden bij temperaturen boven de 20 graden, zal het vanaf half mei nagenoeg onmogelijk zijn om tijdens normale werkuren mest toe te dienen. Aangezien het gras deze mest juist in de top van het groeiseizoen nodig heeft voor een optimale groei, zal het uitrijden voortaan in de nacht plaats moeten vinden. Daarvoor is veel extra personeel nodig.

Vanaf half mei is het nagenoeg onmogelijk om tijdens normale werkuren mest toe te dienen

Avond en nachtwerk
Juist bij het toepassen van de sleepvoetbemester is de afgelopen jaren het verdunnen van mest als verplichting toegevoegd om de emissie van ammoniak te verlagen. Hiervoor is in de cumelasector fors geïnvesteerd in apparatuur waarmee dit goed uitgevoerd kan worden. In het bemestingsseizoen dreigt deze professionele apparatuur nu nog maar de helft van de tijd gebruikt te kunnen worden. Om deze apparatuur toch rendabel te maken zal deze vooral ’s avonds en ’s nachts ingezet moeten worden als de temperatuur beneden de 20 graden is gezakt.  Werkzaamheden op deze tijdstippen zijn noodzakelijk om op het juiste moment mest bij de plant te brengen om een optimale benutting te krijgen.
De medewerkers in de cumelasector zijn harde werkers en hebben zeker geen negen tot vijf mentaliteit, toch hebben ook zij hun nachtrust nodig. Daarom zoeken we nu extra krachten voor de nachtelijke uren.

Gevraagde kwaliteiten
Wij zoeken mensen die:

  • goed om kunnen gaan met werken onder duistere omstandigheden
  • geen moeite hebben om vieze handen te krijgen
  • hun eigen koers kunnen uitzetten
  • willen werken van negen tot vijf (21.00 tot 05.00 uur).
  • Geen vergoeding vragen voor werken in overuren (klanten zijn helaas niet bereid dit te betalen)
  • Sterke verbale vermogens hebben om aan omwonenden uit te leggen waarom het mest uitrijden plaats vindt als zij slapen of in de tuin van een biertje genieten.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar ambtenaren van het ministerie van LNV en van de Europese Unie.

Beloning
Voor deze inspirerende en uitdagende functie is helaas geen vergoeding beschikbaar, omdat we eerst onze eigen personeelsleden moeten betalen die overdag de thermometer in de gaten houden en om de investeringen in de verdunningsapparatuur terug te verdienen. Ook ambtenaren die vanwege corona thuis zitten en geen (bouw)vergunningen durven te verlenen kunnen zich melden.

Reageren
Kandidaten kunnen zich melden bij Cumela. Wij zullen zorgen voor een passende werkplek in het zuidwesten, westen en noorden van Nederland