Praktijkdag

Extra subsidie Praktijkleren

Datum: 25 september 2020
Laatst bijgewerkt: 25 september 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt voor ieder jaar 10,6 miljoen euro uitgetrokken voor de verhoging van de Subsidieregeling Praktijkleren. Het geld is bedoeld om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren BBL-plekken aan te blijven bieden.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een subsidieregeling opengesteld vanaf 1 september 2020 om praktijkleren te stimuleren. Het belangrijkste doel daarvan is werkgevers stimuleren bbl-plekken aan te blijven bieden.

Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt voor ieder jaar 10,6 miljoen euro uitgetrokken voor de verhoging van de Subsidieregeling Praktijkleren. Het geld is bedoeld om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren BBL-plekken aan te blijven bieden. Er is een lijst met SBI-codes om de sectoren te duiden die hiervoor in aanmerking komen. 

De sector Landbouw valt buiten de selectie omdat er voor deze sector al extra geld voor praktijkleren beschikbaar is gesteld via de motie Heerma. 
Voor ons relevante SBI-codes zijn:

  • 42.21 leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling
  • 42.22 leggen van electriciteits- en telecommunicatiekabels
  • 43.11 slopen van bouwwerken
  • 43.12 grondverzet
  • 49.41 goederenvervoer over de weg
     

Heb je een andere SBI code, check dan in de bijlage of deze ook genoemd staat.