coronavirus

Effecten lockdown zeer beperkt

Datum: 14 december 2020
Laatst bijgewerkt: 16 december 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
De lockdown die nu is afgekondigd is gericht op consumenten. Dit betekent dat de werkzaamheden in de cumelasector gewoon door kunnen blijven gaan. Maar zorg dat de maatregelen ter bestrijding van het virus nog zorgvuldiger worden nageleefd en werk waar dat mogelijk is, zoveel mogelijk thuis.

Hoewel de werkzaamheden dus door kunnen gaan, zijn er wel een aantal maatregelen die effect kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Eén van de nieuwe maatregelen van 14 december is dat de scholen en kinderopvang weer gesloten worden. Met name de kinderopvang kan voor problemen zorgen. Immers jouw personeel moet wel kunnen werken. De kinderopvang is open voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders die werken in een cruciaal beroep.

Onder andere het werk aan de voedselketen wordt gezien als een cruciaal beroep. De voedselketen en de werkzaamheden daarvoor moeten we breed interpreteren. Dit betekent dat agrarisch loonwerk onder de cruciale beroepen valt wegens het werk voor de voedselketen. Oogstwerkzaamheden onder zoals bietenrooien vallen daaronder, maar ook het land klaar maken, mest ophalen en uitrijden van mest en zaaien valt hieronder.

Wat valt onder cruciale beroepen?
In de lijst met deze cruciale beroepsgroepen worden o.a. genoemd:

 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van en naar deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Ook het item ‘Noodzakelijke overheidsprocessen’ is belangrijk voor de cumelasector. Verricht je werkzaamheden voor Rijk, provincie, gemeente of waterschap en zijn die werkzaamheden essentieel voor het borgen van het essentiële proces van deze organisaties dan geldt ook hier dat er sprake is van een cruciaal beroep. Bijvoorbeeld werk aan een gesprongen leiding, een kabelschade of het assisteren bij hoog water.

Doe jij of je medewerker werkzaamheden die zijn bestempeld als cruciaal dan betekent dit dat de kinderen van jouw of je medewerker naar de kinderopvang mogen worden gebracht.

Winkels
Alle niet essentiële winkels gaan dicht. Dit geldt niet voor business to business bedrijven zoals de groothandel. Een groothandel met zakelijke klanten kan dus open blijven.

Blijf attent!

Hou 1,5 meter afstand

Was je handen na elk contactmoment

Ga niet naar het werk bij klachten

Wat zijn de cruciale beroepen:

 • Personeel werkzaam in vitale processen
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen
 • Leraren en personeel op scholen, bijvoorbeeld voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens
 • Openbaar vervoer
 • Voedselketen. Dat moet breed worden gezien, zegt de Rijksoverheid: de keten bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis
 • Kinderopvang
 • Media en communicatie, voor informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard): meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR, crisisbeheersing van de veiligheidsregio's
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen