Grond in verzet actiedag

Cumela tevreden over resultaat actiedag

Datum: 31 oktober 2019
Laatst bijgewerkt: 20 februari 2020
Door: Herma van den Pol
Gerben Zijlstra en Nico Willemsen, de twee beleidsmedewerkers van Cumela die nauw betrokken waren bij de organisatie van de Grond in Verzet-actiedag, zijn tevreden over het resultaat. Wel blijven ze aandringen op snelheid, zowel in het dossier PFAS als bij stikstof. "We denken in dagen en niet in weken", aldus Zijlstra.

De actiedag is achter de rug en daarmee kunnen we de balans opmaken. Wat is er bereikt tijdens deze actiedag? Voor Grond in Verzet is het sowieso een geslaagde actiedag. "We hebben kabinet en politiek goed duidelijk kunnen maken dat het water ondernemers letterlijk tot aan de lippen staat als gevolg van de PFAS- en stikstofimpasse", legt Klaas Kooiker van Grond in Verzet uit. "Ik hoop dat het kwartje is gevallen en het kabinet daadkracht toont."

Blijven aandringen op snelheid
Willemsen vult aan dat het heel bijzonder is dat werkgevers en werknemers woensdag 30 oktober samenkwamen op het Malieveld om op te komen voor een gezamenlijk belang. Ongeveer 6.000 bezoekers en 1.000 voertuigen kwamen er in totaal naar Den Haag. "Wat we bereikt hebben, is dat 49 brancheorganisaties de handen ineen hebben geslagen." Hij spreekt de hoop uit dat de samenwerking verder doorgetrokken kan worden. "Iets wat door onze voorzitter Wim van Mourik woensdag onder woorden werd gebracht." De toespraak kun je in de video hieronder terugluisteren.  
Het resultaat van de dag stelt Willemsen en Zijlstra tevreden. "Natuurlijk hadden we graag gehad dat de norm voor PFAS was verhoogd naar één microgram en er meteen een drempelwaarde voor stikstof was,” zegt Zijlstra, “maar we weten ook dat dergelijke maatregelen juridisch helemaal afgedicht moeten zijn, anders wordt het weer door de rechter afgeschoten en zijn we nog verder van huis. Uiteraard blijven we aandringen op snelheid. Wij denken in dagen en niet in weken.”

Uiteindelijk blijkt dat de actie al effect heeft, voordat die überhaupt plaatsvindt. Wat is er gebeurd?

  • Staatssecretaris Stientje van Veldhoven doet de toezegging met ruimere normen te komen voor PFAS.
  • Van Veldhoven zegt toe versneld met een nieuwe landelijke achtergrondwaarde te komen, waardoor we van de norm van 0,1 microgram kunnen afstappen. 
  • Er wordt gesproken over een noodpakket. 
  • Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geeft aan naar een ruimere drempelwaarde voor kleinere projecten te zoeken. "Nederland gaat niet op slot", meldt Schouten.
  • Donderdag 31 oktober wordt bekend dat gekeken wordt naar snelheidsverlaging op de snelweg om stikstofruimte te creëren.

Cumela laat weten voorzichtig positief te zijn over de toezeggingen, nu is het afwachten hoe die in de praktijk vertaald gaan worden. Willemsen zegt dat hij graag, in samenwerking met de andere vakbonden, met de politiek aan de slag wil gaan om dit verder uit te werken. "Als u komt met praktische voorstellen, dan zijn wij er als bedrijfsleven om u te helpen en dan komen we er samen wel uit", zegt Van Mourik.

Zelfs PFAS in tuinaarde 
Directeur Janneke Wijnia en voorzitter Wim van Mourik weten tijdens de actiedag op het podium de aandacht te trekken met het onderzoeken van tuinaarde. Zij legen symbolisch een ton tuinaarde op het podium, waarbij Van Mourik duidelijk maakt dat PFAS in bijna alle grond voorkomt. Cumela heeft een monster laten onderzoeken, samengesteld op basis van drie gemengde zakjes tuinaarde van verschillende tuincentra. Dit mengmonster bevat 0,5 tot 0,7 microgram PFAS, terwijl de drempelwaarde 0,1 is. Dit zou dus eigenlijk niet meer gebruikt mogen worden volgens de huidige norm, maar is gewoon nog te koop voor de consument! 

Meer informatie
Heb je vragen, wil je hulp of heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem contact op met de Cumela Ondernemerslijn via 033 247 49 99 of mail naar 
[email protected]