sleepvoet, mest

Cumela teleurgesteld over aanscherping mestregels

Datum: 2 september 2020
Laatst bijgewerkt: 3 september 2020
Door: Sil Biesbroek
Het nieuwe Besluit gebruik meststoffen (BGM) is, na de consultatie, vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit staat onder andere dat vanaf 2021 maisland op zand- en lössgrond niet voor 1 april bemest mag worden. Maurice Steinbusch, beleidsmedewerker Agrarisch loonwerk, is zeer teleurgesteld in dit besluit: “Als Cumela hebben we voorgesteld die uitrijdatum niet op te schuiven naar 1 april, maar naar 1 maart. Helaas heeft het ministerie van LNV besloten daar niet in mee te gaan.”

De kritiek die Cumela heeft geuit op de mestregels tijdens de consultatieronde van het ministerie van LNV is nauwelijks ter harte genomen. ‘’Dat het ministerie vasthoudt aan 1 april betekent dat er een korter werkseizoen is. Daarbij is geen rekening gehouden met bodem- en weersomstandigheden”, zegt Steinbusch over het besluit. Volgens hem brengt een korter werkseizoen veel onzekerheid met zich mee: ‘Het buitenwerk kun je niet plannen op een datum. We hebben tegenwoordig hele grillige weersomstandigheden en dan is een kalenderdatum gewoon niet praktisch.”

Hogere piek
Er moet per jaar zo’n 170.000 hectare mais worden bemest. De voorgestelde uitrijdatum zal zorgen voor een hogere piek, omdat er pas vanaf 1 april bemest mag worden. “De vraag is of je hetzelfde werk kunt doen in kortere tijd of dat je capaciteit tekort komt en dus investeringen nodig zijn voor hetzelfde areaal,” stelt Steinbusch.

Maisland op zand- en lössgrond mag vanaf 2021 niet bemest worden met drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib voor 1 april. Deze verplichting geldt voor het grootste deel van het areaal. Enkel biologische mais en suikermais die geteeld worden onder folie vallen hier niet onder.

Aanmelden maisland
Het wordt verplicht om maisland voor 15 februari aan te melden, eerder was dit maar mogelijk tot 1 februari. Ook wordt het mogelijk om deze aanmelding tot 31 maart weer in te trekken wanneer blijkt dat een perceel toch geen maisland wordt.

De sectie Agrarisch loonwerk van Cumela is nog bezig met het bestuderen van het nieuwe besluit en beraadt zich over de te nemen stappen.

Lees hier het volledige ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen (BGM) van het Ministerie van LNV.