Thema - PFAS

Cumela blij met verruiming van tijdelijk handelingskader PFAS

Datum: 1 juli 2020
Laatst bijgewerkt: 2 juli 2020
Door: Gerben Zijlstra
Woensdag 1 juli stuurde staatssecretaris Van Veldhoven een brief naar de Tweede Kamer met daarin de aankondiging voor een verdere verruiming voor het toepassen van grond en baggerspecie met PFAS. Cumela is erg blij met de voorgestelde verruiming van de normen. Daarmee lijkt het PFAS-probleem grotendeels opgelost en stopt het onnodig sjouwen met grond.

Deze tweede tussentijdse verruiming van het Tijdelijk HandelingsKader (THK) PFAS die Van Veldhoven nu voorstelt, is gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek door RIVM en Deltaris. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen verschil is in uitlooggedrag tussen grond en bagger in oppervlaktewater. Het betekent dat het toepassen van grond in diepe plassen geen kans op verontreiniging geeft.

Alle grond weer toepasbaar
Het RIVM heeft ook onderzocht wat in Nederland de achtergrondwaarde is voor PFAS (inclusief PFOS) in landbodems. Deze is vastgesteld op 1,4 µg/kg. Dit was in de eerste verruiming vastgesteld op 0,8 µg/kg. Voor PFOA is deze vastgesteld op 1,9 µg/kg. Gerben Zijlstra, bodemspecialist bij Cumela, is erg blij met de nieuwe verruiming. “Dit betekent dat nagenoeg alle grond weer gewoon in de omgeving toegepast kan worden. Op die manier gaan we terug naar normaal en voorkomen we enorme grote grondtransporten over grote afstand."

Ook voor de toepassing van grond en baggerspecie in oppervlaktewater en diepe plassen zijn nieuwe normen opgesteld. Deze zijn verhoogd naar 0,8 µg/kg  voor PFAS en 3,7 µg/kg voor PFOS in rijkswateren. Voor niet-rijkswateren en vrijliggende diepe plassen geldt dezelfde norm voor PFAS, maar is die voor PFOS 1,1 µg/kg. “Deze normen maken het weer mogelijk om overtollige grond toe te passen in diepe plassen en daarmee verdwijnt de druk van de grondmarkt.”

Enorme belemmering
Cumela heeft de afgelopen maanden in de Taskforce PFAS hard gewerkt aan het realiseren van ruimere normen. “Vooral de onwerkbare norm van 0,1 microgram onder oppervlaktewater was een enorme belemmering voor onze sector,” stelt Zijlstra. “Daardoor konden we nergens meer met de grond naar toe en moesten opdrachtgevers veel geld betalen voor opslag, of kwamen werken stil te liggen.”

Samen met collega brancheorganisaties als Bouwend Nederland, TLN, de Vereniging van Waterbouwers en VNO-NCW heeft Cumela onophoudelijk druk uitgeoefend om deze verruimingen tussentijds door te voeren en niet te wachten tot alle lopende onderzoeken klaar zijn. Deze verruiming is belangrijk voor onze sector in deze lastige tijden vanwege Corona en Stikstof. Niet alle stagnatie is opgelost, maar wij verwachten dat hiermee het overgrote deel van de toepassing van grond en bagger weer mogelijk is. Daarmee heeft Van Veldhoven deze crisis, die ze overigens zelf veroorzaakt heeft, gelukkig weer grotendeels opgelost.”

Aanvullend onderzoek
De komende maanden zal nog het nodige aanvullend onderzoek plaatsvinden, waarna er eind 2020 een definitief handelingskader klaar moet zijn. De verwachting is dat de normen tegen die tijd nogmaals worden verruimd. Cumela blijft zeer nauw en kritisch betrokken bij de opstelling van dit definitieve kader. In het voorjaar van 2021 zal het PFAS kader dan definitief in de regeling bodemkwaliteit worden opgenomen.