Ordner

Coronavirus: Verruiming concernbepaling NOW

Datum: 23 april 2020
Laatst bijgewerkt: 23 april 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Heb je een holding met meerdere BV’s én meer dan twintig procent omzetverlies in één van de BV's? Dan is dit bericht belangrijk voor jou. Er is namelijk een verruiming van de concernbepaling in de NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid).

Dit artikel in 1 minuut

De concernbepaling binnen de tijdelijke NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) wordt verruimd. Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben behoren soms tot een concern (holding) dat niet aan die voorwaarde voldoet. Daardoor kon geen gebruik gemaakt worden van de NOW. Door de verruiming kan de werkmaatschappij nu toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Om de werkgelegenheid te beschermen wijzigt minister Koolmees de concernbepaling binnen de tijdelijke NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben behoren soms tot een concern (holding) dat niet aan die voorwaarde voldoet. De werkmaatschappij mag nu toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

De keerzijde van snel uitvoerbare maatregelen
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket gepresenteerd. De maatregelen uit het pakket zijn bewust eenvoudig, zodat ze snel uitvoerbaar zijn en de ondersteuning snel terecht komt waar die nodig is. De keerzijde hiervan is dat de maatregelen niet altijd voldoende passend zijn. 
Een van de maatregelen in het pakket is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Bedrijven die deze maanden meer dan twintig procent omzetverlies hebben, krijgen met deze regeling tot maximaal negentig procent van de loonkosten vergoed. Inmiddels hebben meer dan 100.000 bedrijven bij UWV een beroep gedaan op deze regeling.

NOW was niet altijd toepasbaar voor holdings
Een van de zorgpunten in de NOW is de zogenaamde concernbepaling. Bij sommige concerns (holdings) zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de twintig procent omzetverlies. Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan. De Tweede Kamer heeft minister Koolmees daarom gevraagd te kijken naar een versoepeling op dit punt.

Verruiming, maar onder voorwaarden 
Minister Koolmees is bereid deze bepaling te verruimen met het oog op het baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden. Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Bij werkmaatschappijen met minder dan twintig medewerkers moet dit een vertegenwoordiging van de medewerkers zijn. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst. Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019.

Andere signalen en toezeggingen 
De minister laat onderzoeken of er een extra vangnet kan komen voor flexwerkers die tussen wal en schip vallen en kijkt het kabinet naar seizoenswerk. Hier verwacht minister Koolmees de Tweede Kamer op korte termijn over te berichten.