Coronavirus

Coronavirus: alle updates op een rij

Datum: 7 april 2020
Laatst bijgewerkt: 7 april 2020
Door: Theo Felten
Op onze website lees je meer over de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de gevolgen voor onze cumelasector. We passen de berichten hierop continu aan. In dit bericht lees je alle toevoegingen en wijzigingen, gerangschikt per dag.

Dinsdag 7 april 2020

Vignet vereist bij Duitse grens
Moet je voor je werk de Duitse grens passeren? Er wordt nu al op gecontroleerd, vanaf vrijdag 10 april is het grensvignet verplicht. Vul hem in en houdt hem bij de hand bij de grens. De Duitse politie controleert en beboet bij misbruik. Download het Vignet Duitsland hier.

Maandag 6 april 2020

Oproep CEETTAR om grenzen open te houden
CEETTAR heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen om de grenzen van de lidstaten open te houden. Lees de oproep van CEETTAR aan voorzitter Ursula von der Leyen.

Nieuwe poster: De cumelasector is een vitale sector
We hebben een poster laten maken waarmee je kan aangeven dat de cumelasector tot de cruciale beroepsgroepen hoort. Je vindt drie varianten in het rijtje met handige downloads.

Zaterdag 4 april 2020

De regeling NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) staat vanaf maandag 6 april open.
Voordat je de aanvraag doet zijn twee vragen die je jezelf moet stellen. Lees ze in NOW open vanaf maandag 6 april 9:00 uur

Vrijdag 3 april 2020

De minister van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap (OCW) geeft aan tot en met 28 april niet te korten op de subsidie praktijkleren. Lees hier bij vraag 16 meer daarover.

Donderdag 2 april 2020

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt bekend hoe om wordt gegaan met de subsidie praktijkleren. In elk geval tot 6 april vindt er geen korting plaats. Over de periode tot 28 april worden nog gesprekken gevoerd. Meer informatie vind je hier bij vraag 16. 

Branches, waaronder Cumela, sturen brieven aan gemeenten, provincies en waterschappen om aanbestedingen op gang te houden. Lees meer. 

Zolang de coronacrisis aanhoudt vindt er geen handhaving op code 95 plaats. Lees meer. 

Dinsdag 31 maart 2020

Minister-president Mark Rutte maakt bekend dat alle beperkende maatregelen blijven gelden tot en met 28 april. Dit betekent dat horeca, scholen en bijvoorbeeld kapperszaken dicht blijven. 

Evenementen zonder vergunning zijn verboden tot 28 april. Evenementen met vergunning waren al verboden tot 1 juni.

De oproep wordt herhaald om zoveel mogelijk thuis te blijven en vooral 1,5 meter afstand te blijven bewaren. Niet naleven kan leiden tot een boete van 390 euro.

Als je klachten hebt, moet je sowieso binnen blijven. Heeft een gezinslid koorts? Dan moet het hele gezin thuisblijven, behalve als de ouder een cruciaal beroep heeft. 

Vandaag is de Tozo regeling opengesteld.
Ondernemers kunnen een aanvulling krijgen op hun inkomen en een klein aanvullend krediet aanvragen. Lees alles over de regeling in: Tijdelijke regeling overbrugging zelfstandig ondernemers open

In de Toolbox: Hoe om te gaan met het coronavirus is een handleiding toegevoegd hoe je naast goed schoonmaken goed kunt desinfecteren. 

Maandag 30 maart 2020

Werken op de bouw en in de techniek

In het werk lukt het soms niet om 1,5 meter afstand te houden. Om het werk toch door te kunnen laten gaan zijn hierover afspraken gemaakt. Deze gelden ook voor het agrarisch loonwerk. In uiterste nood mag je ook nog samen reizen. Lees het in het artikel: Samen veilig doorwerken.

Corona en privacy
De privacy regels zijn versoepeld om werkgevers de mogelijkheid te geven zieke werknemers naar huis te sturen. Je leest er meer over in het artikel; zieke werknemers mag je naar huis sturen.

Aanvulling op bericht over de NOW
In het bericht over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud hebben we twee vragen en antwoorden toegevoegd. Over DGA's, Belgische werkgevers en e-Herkenning, lees vraag 4, 5 en 6 hier.

BBL, BOL, subsidie praktijkleren, afstand houden en geannnuleerde vakanties
In het bericht 'Coronavirus en personeel' hebben we vragen toegevoegd over deze zaken. Lees vraag en antwoord 13 tot en met 20.

Uitstel betalen belastingen en verklaring betalingsgedrag
Het aanvragen van uitstel van betaling van loon- en omzetbelasting heeft geen gevolgen voor de verklaring betalingsgedrag. Lees de toevoeging hierover in vraag en antwoord 3 in Coronavirus: Steunmaatregelen

Betalen van pensioenpremie tijdens coronacrisis
In het bericht Coronavirus en jouw bedrijf hebben we een bericht opgenomen over het betalen van pensioenpremie ten tijde van de coronacrisis. Lees vraag en antwoord 17 hier.

Vrijdag 27 maart 2020

Voorzitter Wim van Mourik spreekt over de coronacrisis. 
Wat is de impact van de coronacrisis op de cumelasector? Lege kantines en op afstand schaften. Maar ook dat de sector op veel plekken door mag werken en hoe belangrijk dat is. "Laten we samen solidair uit de crisis komen". Bekijk hier zijn videoboodschap.

Hou de cabine coronavrij
Gebruik je de poster 'Kom niet in mijn cabine' al? Je vindt hem in het rijtje Handige downloads

Medewerker en no-risk polis?
Dan is ziekmelden soms wel mogelijk. Lees vraag en antwoord 8 in Coronavirus en personeel

Artikel 'Contractuele gevolgen' herzien
Geralde van de Bunt, Adviseur Juridische & GWW-Zaken, heeft het eerder verschenen achtergrondartikel 'Coronavirus: Contractuele gevolgen' herzien en verduidelijkt. Lees het hier.

Coronavirus: rioleringswerk en afvalwater
Het virus is inmiddels ook in rioolwater aangetroffen. Hoe ga je daarmee om bij rioleringswerken en werken met afvalwater. We hebben de informatie hierover toegevoegd aan het bericht: 
Coronavirus: mesttransport, rij- en rusttijden, loonwerk in België, rioleringswerken

Alle verlofvormen op een rij
Goed om te weten in bijzondere tijden: welke verlofvormen zijn er?

Woensdag 25 maart 2020

Liquiditeitsproblemen door corona?
Bedrijfskundig adviseur Dieuwer Heins adviseert om ze direct aan te pakken: lees verder....

Dinsdag 24 maart 2020

​​​​​​​Wat is cruciaal werk in de cumelasector?
En hoe pas je in de praktijk de afstandsnorm van 1,5 meter toe? Twee vragen, lees hier de antwoorden

Maandag 23 maart 2020

Aangescherpte maatregelen per 23 maart, agrarisch loonwerk blijft mogelijk
Het kabinet roept op om sociale contacten nog verder te beperken. Agrarisch loonwerk is cruciaal beroep, blijft dus toegestaan.
Lees verder....

Hoe dien ik een verzoek voor uitstel betaling van belasting in?
Je leest het hier. En: geen noodzaak voor uitstel? Gebruik het dan ook niet!

Coulance bij betalen pensioenpremies
Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. 
Lees hier verder.....

Vragen over zzp en de steunmaatregelen
Hoe werken de steunmaatregelen voor zzp'ers? We hebben een paar vragen hierover toegevoegd aan het bericht Coronavirus en jouw bedrijf. Vraag 5, 16 en 17 gaan over zzp. 

Vignet voor snelle doorgang bij grensarbeid België
Cruciaal beroep en snel de Belgische grens over? Download het Covid-vignet op de Belgische website van crisiscentrum.be.

Vrijdag 20 maart 2020

Banken geven MKB-bedrijven half jaar uitstel van aflossing leningen
Kleinere ondernemingen kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen als gevolg van de coronacrisis. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Lees hier verder.

Gemeentelijke belastingen en heffingen
Er zijn in diverse gemeente initiatieven om met de gemeentelijke belastingen en heffingen ondernemers en soms ook burgers te ontlasten. Informatie hierover hebben we toegevoegd aan het bericht Het coronavirus en jouw bedrijf.

Mesttransport, rij- en rusttijden, loonwerk in België
De rij- en rusttijden zijn versoepeld en omdat mesttransport tot de cruciale beroepen behoort geldt de versoepeling ook daarvoor. Agrarisch loonwerk in België is toegestaan: Lees hier verder.

Donderdag 19 maart 2020

Directeur Janneke Wijnia gaat in op coronacrisis
Onze directeur Janneke Wijnia steekt in een videoboodschap de cumelaondernemers en de medewerkers een hart onder de riem. Bekijk hem hier.

Goed om te weten
Geen directe actie vereist, wel goed om te weten: extra maatregelen door coronavirus

Woensdag 18 maart 2020

Cruciale beroepen
Een nieuwe uitleg over cruciale beroepen laat er geen twijfel over bestaan dat ook agrarisch loonwerk hieronder valt. Meer informatie lees je hier.  

Noodfonds
Het noodfonds vervangt de werktijdverkorting. Bekijk hier alle maatregelen die dinsdag 17 maart naar buiten kwamen. 

Belastingdienst
De Belastingdienst heeft maatregelen beschikbaar om de gevolgen voor ondernemers te verzachten. Meer informatie lees je hier.

Beschermingsmateriaal
Vanwege de Corona-crisis vraagt de Nederlandse overheid om al het beschermingsmateriaal, zoals maskers en brillen, voor de ziekenhuizen te reserveren. Klik hier voor meer informatie.

Dinsdag 17 maart 2020

Cruciale beroepen
De lijst met cruciale beroepen vind je op onze website. Hieronder valt ook Agrarisch loonwerk, in de totale breedte. Je vindt de lijst in dit bericht terug.

Opvang kinderen
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Je leest hier meer over op deze pagina.

Medewerkers informeren
De richtlijnen met jouw personeel delen? Maak gebruik van de Bedrijfsinstructie medewerkers