Coronavirus

Coronaregelingen verlengd en verder uitgebreid

Datum: 31 augustus 2020
Laatst bijgewerkt: 31 augustus 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
Een aantal regelingen om ondernemers en werknemers te helpen tijdens de coronacrisis worden verlengd, zo werd eind augustus bekend gemaakt. Daarnaast komen er ook nieuwe regelingen die ingaan op 1 oktober. Daarvan worden de details pas op Prinsjesdag verder onthuld worden. Wij zetten ze voor je op een rij.

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020
Op 28 augustus werden nieuwe regelingen aangekondigd om ondernemers door deze periode heen te helpen. Voor loonwerk zijn de belangrijkste: 

  1. Nog niet betaalde belasting kun je over een periode van twee jaar gespreid aan de belastingdienst betalen. De betalingsregeling gaat 1 januari 2021 in. De verlaging van de invorderingsrente (naar bijna nul) loopt tot en met 31 december 2021. Nieuw opgekomen belastingverplichtingen moeten uiterlijk per 1 januari 2021 worden hervat.
  2. NOW (tegemoetkoming loonkosten) wordt met negen maanden verlengd (drie keer drie maanden). Meer informatie vind je hier Alle voorwaarden & aanpassingen NOW.
  3. Er komt een investeringsagenda.
     

Ook de regelingen Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen), TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb) lopen nog negen maanden door. De extra verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C Go-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Nieuwe regelingen
De verlengde regelingen worden aangevuld met nieuwe regelingen gericht op economische groei. Dat gebeurt door investeringen te stimuleren. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur, ter waarde van twee miljard euro, worden naar voren gehaald voorbeelden zijn: onderhoud aan spoor- en (water)wegen, maatregelen om de veiligheid van (fiets)infrastructuur te verbeteren, versnelling van woningbouwimpuls en verduurzaming van Rijksvastgoed. Er komt een investeringsfonds waarover meer bekend wordt gemaakt op Prinsjesdag. Om innovatie te stimuleren wordt de fiscale maatregel voor R&D (WBSO) incidenteel verhoogd. Ook hierover wordt meer bekend op Prinsjesdag.

Voor mensen die hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar een andere baan komt er geld voor begeleiding bij het vinden van nieuw werk door UWV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Wellicht biedt dit kansen voor onze sector om nieuwe medewerkers kennis te laten maken met ons geweldig uitdagende werk.

Meer informatie over het steun- en herstelpakket banen en economie
Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen melden bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de eigen gemeente. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.