reuzeberenklauw

CLM lanceert leidraad beheer reuzeberenklauw

Datum: 29 oktober 2020
Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2020
Door: Sil Biesbroek
Het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) heeft samen met Landschapsbeheer Flevoland een leidraad gemaakt voor het beheer en de bestrijding van de reuzeberenklauw. De verspreiding van deze invasieve exoot dient volgens Europese afspraken te worden voorkomen. In de leidraad van het CLM vind je een praktische invulling voor het beheren en bestrijden van de reuzeberenklauw.

Er wordt in de leidraad onder andere aandacht besteed aan herkenning, achtergrondinformatie en een plan van aanpak. Daarnaast worden er diverse bestrijdingsmethodes uitgelegd. Volgens het CLM is de bestrijding van de reuzenberenklauw “een hele klus,” maar ook “zeker uitvoerbaar.”

Plaatselijke bestrijding
Om reuzeberenklauwen succesvol plaatselijk te bestrijden is het van belang dat de groeiplaatsen in kaart worden gebracht. De uitputting van de zaadbank staat hierbij centraal. Om de uitputting te realiseren is het essentieel dat voorkomen wordt dat de planten gaan bloeien. Begrazing of het regelmatig maaien voordat de plant bloemschermen vormt helpen hierbij, maar het is nog effectiever als ook de wortels van de plant aangepakt worden.

bestrijding

Foto: Landschapsbeheer Flevoland

Verspreiding
Een kosteneffectieve methode om de verspreiding van de reuzeberenklauw te voorkomen is het instellen van een bufferzone. Zo’n zone moet minimaal 25 meter breed zijn. In de bufferzone moet ervoor gezorgd worden dat de planten niet in bloei komen, zodat ze geen zaad kunnen afzetten. Dit zou volgens het CLM voldoende moeten zijn om op die plek verspreiding tegen te gaan.

Meer weten over het beheer en de bestrijding van de reuzeberenklauw? Lees dan hier de volledige Leidraad Beheer Reuzeberenklauw.