machinist cultuurtechniek

BTG GGI zet in op praktijkleren

Datum: 19 november 2020
Laatst bijgewerkt: 19 november 2020
Door: Dick Klop
De Bedrijfstakgroep Groen Grond Infra zet in op “Leren door de praktijk te ervaren.” Dit benadrukte de BTG GGI nogmaals in hun meest recente vergadering. Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe e-learnings en een digitaal BPV systeem, waarvan we hier in een animatie een sneak preview geven.

De BTG GGI is opgebouwd uit teamleiders en directeuren uit het beroepsonderwijs en de sociale partners als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.  Binnen deze groep wordt gewerkt aan het verbeteren, moderniseren en aanpassen van het onderwijs aan leerlingen die in de cumelasector willen gaan werken

Op dit moment worden er ruim 1.200 modules afgenomen van de huidige 4 e-learnings. Daarnaast wordt er gewerkt aan het compleet maken van het aanbod e-learnings voor zowel studenten als werkenden. De modules kunnen gebruikt worden binnen opleidingen voor agrarisch loonwerk en groen en cultuurtechniek.

De huidige e-learnings: 

  • Bodem, bemesting en teelt
  • Houding en communicatie
  • Techniek & onderhoud
  • Vakkundig, efficiënt en kostenbewust werken


E-learnings in ontwikkeling voor het schooljaar 2021/2022:

  • Inzet en bediening van machines en werktuigen
  • Levende en dode materialen, toepassing en verwerking
  • Veiligheid, regelgeving, milieu
  • Bodem, grond, water, landschap, bemesting voor groen
     

Verbetering beroepspraktijkvorming
Docenten in de sector en de BTG GGI zijn positief over de ontwikkeling van een “digitaal bpv-systeem.” Dit systeem maakt het voor studenten, docenten en praktijkopleiders makkelijker om bij te houden wat een student kan, kent en waaraan nog wordt gewerkt. De planning is dat deze digitale bpv-tool volgend schooljaar breed wordt uitgerold. Word je al nieuwsgierig? Dan kan je in het onderstaande filmpje erachter komen hoe deze tool in elkaar steekt:

Leven lang ontwikkelen
Een werkgroep vanuit de BTG gaat zich buigen over manieren om een leven lang ontwikkelen, te bevorderen. Deze werkgroep gaat onder andere onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor medewerkers uit andere sectoren die in de cumelasector willen gaan werken. Ook stelt deze groep de vraag: hoe kunnen wij deeltijdonderwijs en cursussen zo organiseren dat ze naadloos aansluiten op het reguliere onderwijs, waardoor we de kwaliteit borgen voor nu en de toekomst.

In het CIV (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) Groen, werken mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen waar de groene sector voor staat. Om daar een bijdrage aan te leveren gaan het praktijkcluster Agro en de BTG GGI intensiever samenwerken en informatie uitwisselen.

Heb je een idee of een nieuw programma? Mail dat dan naar: [email protected]