Grond in Verzet

Brede steun voor Grond In Verzet

Datum: 12 oktober 2019
Laatst bijgewerkt: 20 februari 2020
Door: Toon van der Stok
Cumela is blij met de actie van de groep Grond In Verzet. “Het ondersteunt ons enorm in de strijd die wij voeren in Den Haag voor aanpassing van de normen voor PFAS en het zoeken naar oplossingen in het stikstofdossier,” aldus voorzitter Wim van Mourik. “Wij rekenen op een groot oranje legioen in Den Haag.”

De stichting Grond in Verzet organiseert volgende week woensdag samen met een groot aantal brancheorganisaties een grote actiedag op het Malieveld in Den Haag en Cumela hoopt dat veel ondernemers uit zowel het agrarisch loonwerk als het grondverzet daar met zoveel mogelijk van hun werknemers aanwezig zijn. Het is niet de bedoeling om massaal met tractoren, shovels of vrachtwagens naar Den Haag te gaan, want we willen nieuwe, grote verkeersopstoppingen voorkomen. Het motto is:  mensen ja, materieel nee.
De organisatie zal zorgen dat er op het Malieveld voldoende materieel aanwezig is om te laten zien welke machines allemaal stilstaan. Een andere reden om niet massaal met trekkers en shovels te gaan, is het verbod om met zware machines op het Malieveld te komen. “Ondernemers moeten zich realiseren dat hun naam ook op de voertuigen staat, waardoor ze veel herkenbaarder zijn dan de boerenactievoerders,” aldus Van Mourik. De gemeente Den Haag heeft aangekondigd eventuele schade te verhalen op mensen die geen ontheffing hebben om met voertuigen het Malieveld te betreden.

Cumela ondersteunt de actie
De actie helpt om de politiek duidelijk te maken hoe groot de nood is. Door de PFAS staan duizenden machines stil en moeten ondernemers mensen naar huis sturen. Vele inkomens staan daardoor op het spel.
Als gevolg van de impasse in de stikstofregelgeving zien de cumelaondernemers het werk wegvallen. Projecten kunnen niet starten en de orderportefeuille krimpt elke maand verder. De bedrijven vrezen dat de schade hierdoor de komende maanden oploopt tot 1 miljard euro en dat van zeker 6000 mensen de arbeidsovereenkomst beëindigd moet worden. “Dat zou zonde zijn, want we hebben ze straks weer hard nodig om al het werk uit te voeren. Ze willen ook graag bij ons werken, maar als we ze nu wegsturen, verdwijnen ze in deze tijd naar andere sectoren en zijn wij ze kwijt. Wanneer we dan weer kunnen graven, zijn er geen mensen meer”, waarschuwt Van Mourik.

Oranje werkkleding
Door massaal in oranje werkkleding naar Den Haag te gaan, moet duidelijk worden hoe veel bedrijven en werknemers getroffen worden door het uitblijven van politieke daadkracht en laten we zien dat alles stilvalt; de bouw van woningen, de aanleg van dijken, het leggen van kabels en leidingen, het opknappen van natuurgebieden en al het infrawerk. “Het is nu tijd voor aanpassing van de drempelwaarden. We eisen nu van de politiek dat ze lef toont. Wij tonen lef door zonder machines naar Den Haag te gaan. Laat de politiek nu het lef hebben om snel normen aan te passen zodat onze machines weer door kunnen draaien.”
De komende dagen komen er meer mededelingen over de manier waarop ondernemers en werknemers naar Den Haag kunnen reizen en waar verzamelpunten zijn. Natuurlijk kan iedereen op eigen gelegenheid met de auto of trein naar Den Haag reizen. 
Ga hier naar de website van Stichting Grond in Verzet

Update 24 oktober 2019
Wij zijn trots op ons cumelalid Arnold Tuytel. Als een van de initiatiefnemers van de Stichting Grond in Verzet roept hij alle vakmensen op, die door PFAS en stikstof in de knel komen: “trek je oranje jas aan en kom woensdag 30 oktober naar de landelijke actiedag op het Malieveld. Ik zie je daar!"