Rupskraan

Brancheorganisaties vragen om Deel- en Omscholings-NOW

Datum: 15 mei 2020
Laatst bijgewerkt: 15 mei 2020
Door: Jacqueline Tuinenga
"Zorg dat bedrijven in de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche vanaf 1 september een beroep kunnen doen op een aangepaste ‘Deel- en Omscholings-NOW." Die oproep doen onder meer Cumela, de Vereniging van Waterbouwers, Bouwend Nederland en Techniek Nederland in een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De brancheorganisaties voor de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche verwachten de echte klap van de crisis pas na de zomervakantie. Voorzitter van Cumela, Wim van Mourik: "Er moeten nu werken in de pijplijn komen voor na de coronacrisis en die zien we amper. Daar maken we ons echt zorgen over. Dan hebben we het over het derde en vierde kwartaal van dit jaar, maar ook over volgend jaar." Toch becijferde het CBS het vertrouwen in de bouw nog maar met een min elf, wat in vergelijking met ander sector best positief is. Van Mourik zegt dat dit cijfer misschien mede tot stand komt doordat nog niet bij iedereen het geland is wat er de komende tijd kan gaan gebeuren. "De oogjes gaan nog niet open, maar dat gaat nog wel gebeuren. Als er niets verandert koerst de sector af op forse ontslagen en misschien wel faillissementen."

In het verlengde van wat Van Mourik zegt voorziet Doekle Terpstra van Techniek Nederland een aanzienlijke vraaguitval: ‘In het derde en vierde kwartaal van dit jaar en in de eerste helft van 2021 zullen bedrijven minder bereid zijn om te investeren. Bovendien neemt het consumentenvertrouwen af. Daarom is het belangrijk dat er ook straks nog steun van de overheid beschikbaar is.’

Aanvulling op de huidige NOW
De huidige NOW-regelingen zorgen ervoor dat werkgevers een deel van de loonkosten vergoed krijgen voor werknemers waarvoor nu minder of geen werk is. Met de Deel- en Omscholings-NOW willen de werkgevers ervoor zorgen dat zij met behulp van bijscholing en omscholing technische vakmensen kunnen behouden en nieuwe vakmensen uit krimpsectoren kunnen aantrekken. De brancheorganisaties willen bijvoorbeeld mensen opleiden voor het ontwerpen en toepassen van duurzame energietechnieken en voor digitale en technologische innovaties.

Bedrijven die te maken krijgen met forse vraaguitval ontvangen in deze periode een gedeeltelijke loonkostenvergoeding voor werknemers voor wie zij minder werk hebben. Deze werknemers benutten de tijd die zij niet werken voor bijscholing of een vakopleiding. Die bijscholing wordt voor een deel gefaciliteerd vanuit een bedrijfstakplan of andere scholingstrajecten. De deel-NOW zou moeten regelen dat ook de overheid bijdraagt aan de bijscholing.

Omscholings-NOW
In de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche zijn de vooruitzichten voor ná de coronacrisis onverminderd positief. Bedrijven in deze sectoren zijn onmisbaar om de gebouwde omgeving en de infra te verduurzamen, de woningnood te verminderen, waterveiligheid te borgen, innovatieve apparatuur te ontwikkelen en de digitalisering te bevorderen. Naar verwachting zal hier binnen afzienbare tijd opnieuw een tekort ontstaan aan (technische) vakmensen. De Omscholings-NOW kan daarin voorzien. Overigens kan de regeling ook worden ingezet voor omscholing binnen een bedrijfstak.

Brede steun voor de voorstellen
Een groot aantal brancheorganisaties ondersteunt het voorstel aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Behalve Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FME en Aannemersfederatie Nederland zijn dat Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Koninklijke OnderhoudNL, Cumela, Vereniging van Waterbouwers, GeoBusiness Nederland, Federatie Technologiebranches (FHI), NVKL en Branchevereniging Nederlandse architectenbureaus (BNA). Deze branches vertegenwoordigen in totaal ruim 23.000 bedrijven met 775.000 werknemers en meer dan 200 miljard euro omzet.