vervoersverbod

Algeheel vervoersverbod van nertsenmest

Datum: 29 mei 2020
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2020
Door: Hans Verkerk
In verband met risico's op verspreiding van Covid-19 is met ingang van 28 mei 2020 het vervoeren van nertsenmest in heel Nederland verboden.

Op vijf locaties met nertsen heeft zich de laatste weken een besmetting voorgedaan met SARSCoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Er zijn verschillende maatregelen genomen die van toepassing zijn op deze besmette bedrijven. Nertsen zijn erg gevoelig voor het virus en het is in het belang van dier- en volksgezondheid dat de infectie niet vanuit besmette bedrijven verder verspreid wordt naar andere nertsenbedrijven. Om die reden is screening van alle nertsenbedrijven in Nederland verplicht gesteld. Bij een deel van de bedrijven, waaronder bedrijven in de omliggende omgeving van de besmette bedrijven, zijn al monsters afgenomen.

In de eerste plaats is nu het vervoer van nertsen verboden aangezien deze dieren, ook subklinisch, besmet kunnen zijn met het virus, en het vervoer van nertsen dus een risico is op verspreiding van het virus. Aangezien het virus zich ook kan bevinden in de mest van nertsen, is het vervoer van die mest, evenals het gebruik ervan, in heel Nederland verboden.