spuitnevel

Actiepagina voor emissiereductie

Datum: 14 september 2021
Laatst bijgewerkt: 16 september 2021
Door: Toon van der Stok
Om te komen tot een verdere reductie van gewasbeschermingsmiddelen is vorige week een speciale website gelanceerd. Hierin tref je maatregelen aan om emissie te beperken en kun je zelf ook voorbeelden indienen van een eigen initiatief om verliezen te reduceren.

Gewasbeschermingsmiddelen moeten op het gewas komen en niet in de omgeving. Dit is zowel voor een effectieve toepassing als voor het behoud van een effectief en breed middelenpakket van belang. Hiervoor kunnen akkerbouwers maatregelen nemen. Dat gebeurt al volop. De campagne #Emissiereductiesprint gaat goede voorbeelden van effectieve maatregelen van akkerbouwers en adviseurs in de schijnwerpers zetten. De campagne is een initiatief van LTO Nederland vakgroep akkerbouw en vollegrondsgroenten, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en BO Akkerbouw. Cumela ondersteunt deze actie van harte.

Films, vlogs, tools en factsheets
De campagnepagina www.emissiereductiesprint.nu gaat filmpjes en vlogs van ondernemers, adviseurs en loonwerkers tonen. De vlogs laten zien hoe ondernemers emissie beperken van erf, perceel en via drift. De initiatiefnemers roepen alle ondernemers en adviseurs op om eigen voorbeelden in te sturen voor plaatsing op de campagnepagina. Voorbeelden aanleveren kan via email naar [email protected].

Naast de drie initiatiefnemers hebben bij de akkerbouw betrokken brancheorganisaties en verenigingen hun support toegezegd. Naast de 12 BO-leden, zijn dat Nefyto, Agrodis, Cumela, KAVB en Fedecom.

Alles op alles
Aanleiding voor de campagne #Emissiereductiesprint is de noodzaak om alles op alles te zetten om waterkwaliteitsdoelen te halen, overlast voor omwonenden te beperken, het milieu te ontlasten en om bij te dragen aan het behoud van een breed middelenpakket. Er is al veel bereikt de afgelopen jaren. Met een sprint willen de sectororganisaties akkerbouwers ondersteunen om hun uiterste best te doen. De #Emissiereductiesprint maakt deel uit van het Actieplan Plantgezondheid, het Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten, en de Versterkte Kennisverspreiding DAW. De initiatiefnemers roepen alle partners in de open teelten op om zich bij de campagne aan te sluiten, goede praktijken een podium te geven, en bredere toepassing  van die goede praktijken te stimuleren.